Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Overview of Russo-Kurdish Relations in the Context of Turkey and Syria (1813-2019)

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 20 - 34, 25.01.2020
https://doi.org/10.21600/ijoks.592315

Abstract

When Russia builds military, economic, and social relationships with Turkey and Syria, it also actively considers how to win the “kindness” of the Kurds. The Putin administration, aware of this necessity, has attempted to pursue a “balanced policy” in recent years. Despite the policy’s issues during the Afrin (Kurdish: Efrîn) Campaign and the Operation of Peace Spring, Russo-Kurdish relations are constantly developing and growing in importance. The relationship, which began following the Treaty of Gulistan, has always followed the bumby cruise. The Ottoman Empire (and later the Republic of Turkey) has played an especially active role in determining the scope of this relationship. This paper uses a general framework to analyze the Russo-Kurdish relationship from the age of Imperial Russia to the modern era of the Russian Federation.


References

  • Ahmedov, T. A. (2018). "Borba Lidera Raboçey Partii Kurdistana A. Odjalana za Svobodu i Politiçeskuyu Deyatelnost v Kontse 90-ıh gg. XX v." (PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 1990'lı Yılların Sonunda Gösterdiği Özgürlük Mücadelesi ve Siyasî Faaliyetleri). Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, No: 426, 47-51. Aliyeva, S. U. (1993). Tak Eto Bılo: Natsionalnıye Repressii v SSSR 1919-1952 Godıy (İşte Böyle Olmuştu: SSCB'de 1919-1952 Yılları Arasında Ulusal Baskılar). Тom: 1, Moskva: İzdatelstvo “İnsan”.Aristova, T. F. (1966). Kurdıy Zakavkazya (Güney Kafkasya Kürtleri). Moskva: İzdatelstvo “Nauka”. Averyanov, P. İ. (1900). Kurdıy v Voynah Rossii s Persiey i Turtsiey (Rusya'nın İran ve Türkiye ile Savaşlarında Kürtler). Tiflis: Tipografiya Ştaba Kavkazskogo Voyennogo Okruga. Barsenkov, A. S. & Vdovin, A. İ. (2008). İstoriya Rossii 1917–2007 (Rusya Tarihi 1917-2007). Моskva: İzdatelstvo "Aspekt Press". Bedirhan, E. Z. (2010). Kızıl Kürdistan, Hejare Şamil (çev). İstanbul: Peri Yayınları. Bois, Th. & Minorsky, V. & Mac Kenzie, D. N. (1996). Kürtler ve Kürdistan, Kâmuran Fıratlı (çev). İstanbul: Doz Basım-Yayın. Bölme, S. M. (2015). "Hoybun Örgütü: Kürt Milliyetçiliğinde Yeni Bir Evre". International Journal of Kurdish Studies, 1 (2), 35-55. Bugay, N. F. & Broyev, T. M. & Broyev, P. M. (1993). Sovyetskiye Kurdıy: Vremya Peremen (Sovyet Kürtleri: Değişimler Dönemi). Moskva: İzdatelstvo “Kap”. Celil, C. (2007). Kürt Halk Tarihinden 13 İlginç Yaprak, Hasan Kaya (çev). İstanbul: Evrensel Basım Yayın. Cemil Paşa, E. (1998). Kürdistan Kısa Tarihi. İstanbul: Doz Yayınları. Çatoyev, H. M. (1965). Kurdıy Sovyetskoy Armenii: İstoriçeskiy Oçerk (1920-1940) (Sovyet Ermenistanı Kürtleri: Tarihsel Bir İnceleme [1920-1940]). Yerevan: Akademiya Nauk SSSR. Djalil, D. (1997). İz İstorii Obşestvenno-Politiçeskoy Jizni Kurdov v Kontse ХIХ - Naçale ХХ vv. (XIX. Yüzyılın Sonu ve XX. Yüzyılın Başında Kürtlerin Sosyolojik ve Siyasî Tarihinden İzlenimler). Sankt-Peterburg: İzdatelstvo “Nauka”. Furr, G. (2011). Hruşçov'un Yalanları: SBKP (B) XX. Kongresinde Yapılan Suçlamalar Hakkında, Tansu Akgün (çev). İstanbul: Yordam Kitap. GARF, (Gosudarstvennıy Arhiv Rossiyskoy Federatsii: Rusya Federasyonu Devlet Arşivi), Fond: 601, Opis: 1, Delo: 2089, L. 1-1ob."Görüntü Ortaya Çıktı: MİT TIR'larının Üstü İlaç, Altı Silah ve Mühimmatmış", http://www.diken.com.tr/goruntu-ortaya-cikti-mit-tirlarinin-ustu-ilac-alti-silah-ve-muhimmatmis/. Erişim Tarihi: 10-07-2019. Halhalli, B. (2017). "Suriye'deki Kürt Siyasî Partiler Üzerine Genel Bir Değerlendirme". International Journal of Kurdish Studies, 3 (1), 42-60. İsmailov, E. (2003). Vlast i Narod: Poslevoyennıy Stalinizm v Azerbaydjane 1945-1953 (İktidar ve Halk: Azerbaycan'da Savaş Sonrası Stalinizm 1945-1953). Baku: İzdatelstvo "Adiloglı". James, H. (2004). The Nazi Dictatorhip and the Deutsche Bank (Nazi Diktatörlüğü ve Deutsche Bank). England: Cambridge University Press. Jwaideh, W. (2016). Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi, Kökenleri ve Gelişimi, İsmail Çekem & Alper Duman (çev). İstanbul: İletişim Yayınları. Konak, İ. (2017a). "1917 Devrimi'nde Kürtler". Kürt Tarihi Dergisi, Sayı: 30, İstanbul, 4-7. Konak, İ. (2017b). Rus Devrimi ve Mustafa Kemal: Rus İç Savaşı (1918-1922) Döneminde Türk-Bolşevik İlişkileri. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık. Kurdoyev, K. (1955). "Haçatur Abovyan Kak Kurdoved - Etnograf (Bir Kürdolog ve Etnograf Olarak Haçatur Abovyan)". İzvestiya Akademii Nauk Armyanskoy SSSR, No: 10, 89-98. "Kurdskaya Derevnya v Yaroslavskoy Oblasti (Yaroslavl Bölgesi'ndeki Kürt Köyü)", https://dletopic.ru/blog/43112416645/Kurdskaya-derevnya-v-YAroslavskoy-oblasti. Erişim Tarihi: 02-07-2019. Kurtseidov, R. D. (2011). "Razvitiye Obrazovaniya na Yazıkah Korennıh Narodov i Natsionalnıh Menşinstv na Postsovyetskom Prostranstve: Proşloye i Nastoyaşeye" (Post-Sovyet Dönemde Ulusal Azınlıkların ve Yerli Halkların Dillerinde Eğitimdeki İlerleme: Geçmiş ve Şimdi). Kultura Narodov Priçernomorya, Tom: 1, No: 99, 104-107.Kutschera, C. (2001). Kürt Ulusal Hareketi, Fikret Başkaya (çev). İstanbul: Avesta Yayınları. Lerch, P. İ. (1857). İssledovaniya ob İranskih Kurdah i İh Predkah Severnıh Haldeyah (İran Kürtleri ve Ataları Kuzey Keldaniler Hakkında Araştırmalar). Sankt-Peterburg: Tipografiya İmperatorskoy Akademii Nauk. Mosaki, N. Z. (2011). Kurdistan i Kurdskiy Vopros v Politike Zapada i Rossii (Batı ve Rusya'nın Uyguladığı Politikada Kürdistan ve Kürt Sorunu). Moskva: Nauçnoye İzdaniye. Soçinyeniya A. S. Puşkina (A. S. Puşkin'in Eserleri). (1887). Tom: 4, Sankt-Peterburg: Tipografiya A. S. Suvorina. "Suriye: Türkiye, Müttefikleri ve Kendi Silahlı Güçleri Tarafından Afrin'de Gerçekleştirilen Ağır İhlalleri Durdurmalıdır", https://www.amnesty.org.tr/icerik/suriye-turkiye-muttefikleri-ve-kendi-silahli-gucleri-tarafindan-afrinde-gerceklestirilen-agir-ihlalleri-durdurmalidir. Erişim Tarihi: 10-07-2019. Sveşnikova, Y. (2015). "O Znaçenii Kurdskogo Faktora v Usloviyah Menyayuşegosya Bolşogo Blijnego Vostoka (Değişen Büyük Ortadoğu Şartlarında Kürt Faktörünün Anlamı Üzerine)". İndeks Besopasnosti, Tom: 21, No: 2 (113), 87-100. Şamil, H. (2005). Diaspora Kürtleri. İstanbul: Peri Yayınları. "Şeyh Ubeydullah'ın Dr. Kohran'a Mektubu", http://www.bitlisname.com/2016/11/30/seyh-ubeydullahin-dr-kohrana-mektubu/. Erişim Tarihi: 18-06-2019. Zeki Bey, M. E. (1998). Kürd ve Kürdistan Ünlüleri (Meşahir-i Kurd u Kurdistan), M. Baban & M. Yağmur & S. Kutlay (çev). İsveç: Apec & Öz-Ge Yayınları.

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 20 - 34, 25.01.2020
https://doi.org/10.21600/ijoks.592315

Abstract

References

  • Ahmedov, T. A. (2018). "Borba Lidera Raboçey Partii Kurdistana A. Odjalana za Svobodu i Politiçeskuyu Deyatelnost v Kontse 90-ıh gg. XX v." (PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 1990'lı Yılların Sonunda Gösterdiği Özgürlük Mücadelesi ve Siyasî Faaliyetleri). Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, No: 426, 47-51. Aliyeva, S. U. (1993). Tak Eto Bılo: Natsionalnıye Repressii v SSSR 1919-1952 Godıy (İşte Böyle Olmuştu: SSCB'de 1919-1952 Yılları Arasında Ulusal Baskılar). Тom: 1, Moskva: İzdatelstvo “İnsan”.Aristova, T. F. (1966). Kurdıy Zakavkazya (Güney Kafkasya Kürtleri). Moskva: İzdatelstvo “Nauka”. Averyanov, P. İ. (1900). Kurdıy v Voynah Rossii s Persiey i Turtsiey (Rusya'nın İran ve Türkiye ile Savaşlarında Kürtler). Tiflis: Tipografiya Ştaba Kavkazskogo Voyennogo Okruga. Barsenkov, A. S. & Vdovin, A. İ. (2008). İstoriya Rossii 1917–2007 (Rusya Tarihi 1917-2007). Моskva: İzdatelstvo "Aspekt Press". Bedirhan, E. Z. (2010). Kızıl Kürdistan, Hejare Şamil (çev). İstanbul: Peri Yayınları. Bois, Th. & Minorsky, V. & Mac Kenzie, D. N. (1996). Kürtler ve Kürdistan, Kâmuran Fıratlı (çev). İstanbul: Doz Basım-Yayın. Bölme, S. M. (2015). "Hoybun Örgütü: Kürt Milliyetçiliğinde Yeni Bir Evre". International Journal of Kurdish Studies, 1 (2), 35-55. Bugay, N. F. & Broyev, T. M. & Broyev, P. M. (1993). Sovyetskiye Kurdıy: Vremya Peremen (Sovyet Kürtleri: Değişimler Dönemi). Moskva: İzdatelstvo “Kap”. Celil, C. (2007). Kürt Halk Tarihinden 13 İlginç Yaprak, Hasan Kaya (çev). İstanbul: Evrensel Basım Yayın. Cemil Paşa, E. (1998). Kürdistan Kısa Tarihi. İstanbul: Doz Yayınları. Çatoyev, H. M. (1965). Kurdıy Sovyetskoy Armenii: İstoriçeskiy Oçerk (1920-1940) (Sovyet Ermenistanı Kürtleri: Tarihsel Bir İnceleme [1920-1940]). Yerevan: Akademiya Nauk SSSR. Djalil, D. (1997). İz İstorii Obşestvenno-Politiçeskoy Jizni Kurdov v Kontse ХIХ - Naçale ХХ vv. (XIX. Yüzyılın Sonu ve XX. Yüzyılın Başında Kürtlerin Sosyolojik ve Siyasî Tarihinden İzlenimler). Sankt-Peterburg: İzdatelstvo “Nauka”. Furr, G. (2011). Hruşçov'un Yalanları: SBKP (B) XX. Kongresinde Yapılan Suçlamalar Hakkında, Tansu Akgün (çev). İstanbul: Yordam Kitap. GARF, (Gosudarstvennıy Arhiv Rossiyskoy Federatsii: Rusya Federasyonu Devlet Arşivi), Fond: 601, Opis: 1, Delo: 2089, L. 1-1ob."Görüntü Ortaya Çıktı: MİT TIR'larının Üstü İlaç, Altı Silah ve Mühimmatmış", http://www.diken.com.tr/goruntu-ortaya-cikti-mit-tirlarinin-ustu-ilac-alti-silah-ve-muhimmatmis/. Erişim Tarihi: 10-07-2019. Halhalli, B. (2017). "Suriye'deki Kürt Siyasî Partiler Üzerine Genel Bir Değerlendirme". International Journal of Kurdish Studies, 3 (1), 42-60. İsmailov, E. (2003). Vlast i Narod: Poslevoyennıy Stalinizm v Azerbaydjane 1945-1953 (İktidar ve Halk: Azerbaycan'da Savaş Sonrası Stalinizm 1945-1953). Baku: İzdatelstvo "Adiloglı". James, H. (2004). The Nazi Dictatorhip and the Deutsche Bank (Nazi Diktatörlüğü ve Deutsche Bank). England: Cambridge University Press. Jwaideh, W. (2016). Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi, Kökenleri ve Gelişimi, İsmail Çekem & Alper Duman (çev). İstanbul: İletişim Yayınları. Konak, İ. (2017a). "1917 Devrimi'nde Kürtler". Kürt Tarihi Dergisi, Sayı: 30, İstanbul, 4-7. Konak, İ. (2017b). Rus Devrimi ve Mustafa Kemal: Rus İç Savaşı (1918-1922) Döneminde Türk-Bolşevik İlişkileri. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık. Kurdoyev, K. (1955). "Haçatur Abovyan Kak Kurdoved - Etnograf (Bir Kürdolog ve Etnograf Olarak Haçatur Abovyan)". İzvestiya Akademii Nauk Armyanskoy SSSR, No: 10, 89-98. "Kurdskaya Derevnya v Yaroslavskoy Oblasti (Yaroslavl Bölgesi'ndeki Kürt Köyü)", https://dletopic.ru/blog/43112416645/Kurdskaya-derevnya-v-YAroslavskoy-oblasti. Erişim Tarihi: 02-07-2019. Kurtseidov, R. D. (2011). "Razvitiye Obrazovaniya na Yazıkah Korennıh Narodov i Natsionalnıh Menşinstv na Postsovyetskom Prostranstve: Proşloye i Nastoyaşeye" (Post-Sovyet Dönemde Ulusal Azınlıkların ve Yerli Halkların Dillerinde Eğitimdeki İlerleme: Geçmiş ve Şimdi). Kultura Narodov Priçernomorya, Tom: 1, No: 99, 104-107.Kutschera, C. (2001). Kürt Ulusal Hareketi, Fikret Başkaya (çev). İstanbul: Avesta Yayınları. Lerch, P. İ. (1857). İssledovaniya ob İranskih Kurdah i İh Predkah Severnıh Haldeyah (İran Kürtleri ve Ataları Kuzey Keldaniler Hakkında Araştırmalar). Sankt-Peterburg: Tipografiya İmperatorskoy Akademii Nauk. Mosaki, N. Z. (2011). Kurdistan i Kurdskiy Vopros v Politike Zapada i Rossii (Batı ve Rusya'nın Uyguladığı Politikada Kürdistan ve Kürt Sorunu). Moskva: Nauçnoye İzdaniye. Soçinyeniya A. S. Puşkina (A. S. Puşkin'in Eserleri). (1887). Tom: 4, Sankt-Peterburg: Tipografiya A. S. Suvorina. "Suriye: Türkiye, Müttefikleri ve Kendi Silahlı Güçleri Tarafından Afrin'de Gerçekleştirilen Ağır İhlalleri Durdurmalıdır", https://www.amnesty.org.tr/icerik/suriye-turkiye-muttefikleri-ve-kendi-silahli-gucleri-tarafindan-afrinde-gerceklestirilen-agir-ihlalleri-durdurmalidir. Erişim Tarihi: 10-07-2019. Sveşnikova, Y. (2015). "O Znaçenii Kurdskogo Faktora v Usloviyah Menyayuşegosya Bolşogo Blijnego Vostoka (Değişen Büyük Ortadoğu Şartlarında Kürt Faktörünün Anlamı Üzerine)". İndeks Besopasnosti, Tom: 21, No: 2 (113), 87-100. Şamil, H. (2005). Diaspora Kürtleri. İstanbul: Peri Yayınları. "Şeyh Ubeydullah'ın Dr. Kohran'a Mektubu", http://www.bitlisname.com/2016/11/30/seyh-ubeydullahin-dr-kohrana-mektubu/. Erişim Tarihi: 18-06-2019. Zeki Bey, M. E. (1998). Kürd ve Kürdistan Ünlüleri (Meşahir-i Kurd u Kurdistan), M. Baban & M. Yağmur & S. Kutlay (çev). İsveç: Apec & Öz-Ge Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

İsmet KONAK
0000-0001-9764-1397
Türkiye

Publication Date January 25, 2020
Application Date July 16, 2019
Acceptance Date November 27, 2019
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ijoks592315, journal = {International Journal of Kurdish Studies}, issn = {2149-2751}, eissn = {2149-2751}, address = {}, publisher = {Hasan KARACAN}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {20 - 34}, doi = {10.21600/ijoks.592315}, title = {Overview of Russo-Kurdish Relations in the Context of Turkey and Syria (1813-2019)}, key = {cite}, author = {Konak, İsmet} }
APA Konak, İ. (2020). Overview of Russo-Kurdish Relations in the Context of Turkey and Syria (1813-2019) . International Journal of Kurdish Studies , 6 (1) , 20-34 . DOI: 10.21600/ijoks.592315
MLA Konak, İ. "Overview of Russo-Kurdish Relations in the Context of Turkey and Syria (1813-2019)" . International Journal of Kurdish Studies 6 (2020 ): 20-34 <http://ijoks.com/en/pub/issue/50854/592315>
Chicago Konak, İ. "Overview of Russo-Kurdish Relations in the Context of Turkey and Syria (1813-2019)". International Journal of Kurdish Studies 6 (2020 ): 20-34
RIS TY - JOUR T1 - Overview of Russo-Kurdish Relations in the Context of Turkey and Syria (1813-2019) AU - İsmet Konak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21600/ijoks.592315 DO - 10.21600/ijoks.592315 T2 - International Journal of Kurdish Studies JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 34 VL - 6 IS - 1 SN - 2149-2751-2149-2751 M3 - doi: 10.21600/ijoks.592315 UR - https://doi.org/10.21600/ijoks.592315 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Kurdish Studies Overview of Russo-Kurdish Relations in the Context of Turkey and Syria (1813-2019) %A İsmet Konak %T Overview of Russo-Kurdish Relations in the Context of Turkey and Syria (1813-2019) %D 2020 %J International Journal of Kurdish Studies %P 2149-2751-2149-2751 %V 6 %N 1 %R doi: 10.21600/ijoks.592315 %U 10.21600/ijoks.592315
ISNAD Konak, İsmet . "Overview of Russo-Kurdish Relations in the Context of Turkey and Syria (1813-2019)". International Journal of Kurdish Studies 6 / 1 (January 2020): 20-34 . https://doi.org/10.21600/ijoks.592315
AMA Konak İ. Overview of Russo-Kurdish Relations in the Context of Turkey and Syria (1813-2019). Kurdish Studies. 2020; 6(1): 20-34.
Vancouver Konak İ. Overview of Russo-Kurdish Relations in the Context of Turkey and Syria (1813-2019). International Journal of Kurdish Studies. 2020; 6(1): 20-34.
IEEE İ. Konak , "Overview of Russo-Kurdish Relations in the Context of Turkey and Syria (1813-2019)", International Journal of Kurdish Studies, vol. 6, no. 1, pp. 20-34, Jan. 2020, doi:10.21600/ijoks.592315


NOTICE: All submissions will be accepted through the Manuscript Submission System. Please click on http://ijoks.com/ and register to submit a paper.