Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Eastern Turkey’s Socio-Economic Situation Between 1945 and 1960

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 1 - 19, 25.01.2020
https://doi.org/10.21600/ijoks.616879

Abstract

This study evaluates the Turkish government’s economic policy toward the Kurds as well as their position during the process. The period considered ranges from the transition to multi-party rule in 1945 to the coup d’état on May 27, 1960. Previously, the one-party administration had considered the Kurds to be a problem that must be eliminated; they were ignored, exiled, and assimilated in the early post-republic period. By 1938, eastern Turkey, where the Kurds largely resided, had been integrated with the west in a geographical sense due to the security policies implemented. The Kurds, who had grown weak in the previous two decades, began to face a new state policy in 1945. The government sought economic integration between the east and the west to allow for the national market to penetrate the east. In the post-1945 period, the government began to look at the Kurdish problem from a new perspective; investments in Kurdish areas were finally being discussed and the plight of the Kurdish people in this process was put forward and considered.

References

 • KAYNAKÇA
 • Akekmekçi T. & Pervan, M. (2010). Doğu Sorunu Necmeddin Sahir Sılan Raporları (1939-1953). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • Anter, M. (2013). Hatıralarım. İstanbul: Aram Yayınevi.Aydoğan, E. (2004). Üçüncü Umumi Müfettişliğin Kurulması ve III. Umumi Müfettiş Tahsin Uzer’in Bazı Önemli Faaliyetleri. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 33-34, 1-14.
 • Başbakanlık Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü. (1955). Ayın Tarihi, (Sayı: 263, Ekim 1955): Ankara
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Yer: 490.01, Fihrist 571.2224.1, 14/06/1945
 • Bayındırlık Bakanlığı (1948). Yol Davamız 9 Yılda 23.000 KM. Ankara: Başbakanlık Devlet Matbaası.
 • Boratav, K. (1988). Türkiye İktisat Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınevi
 • Cumhurbaşkanlığı Celal Bayar Arşivi, Yer:3/3-25, Fihrist: 1448-42Cumhurbaşkanlığı Celal Bayar Arşivi (1951). Yer: 3/2-35, Fihrist: 962-11.Cumhurbaşkanlığı Celal Bayar Arşivi (1955). Yer:3/3-25, Fihrist: 1448-42. Cumhuriyet, İki Yılda Yapılan Bayındırlık İşleri, 11 Ekim 1952Cumhuriyet (2009). Köy Enstitüleri Neden Kuruldu, Neden Kapatıldı? 14.04.2009,http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/55204/Koy_Enstituleri_Neden_Kuruldu__Neden_Kapatildi_.htmlDevlet İstatistik Enstitüsü (1996). İstatistik Göstergeler (1923-1995). Ankara: DİE Yayınları
 • Dicle Kaynağı (21 Nisan 1949). Yaz, Kış Geçit Vermeyen Yollarda Oynanan Komedi. Ertem, C. (2009). Kürt Açılımının Önünü Bir Maliye Müfettişi Açmıştı. Yeni Aktüel, 204, 78-79.
 • İleri Yurt (3 Ekim 1957). Elazığ-Muş Yolunun Bir Kısmı Açıldı. Kinyas, K. (1987). Erivan’dan Van’a Hatıralarım. Ankara: Anadolu Basın Birliği Genel Merkezi Yayınları.
 • Kuruç, B. (1988). Belgelerle Türkiye İktisat Politikası (1929-1932). Ankara: Ankara Üniversitesi SBF Yayınları.
 • Kutlay, N. (1998). Anılarım. İstanbul: Avesta Yayınları.
 • Kutlay, N. (2011). 21. Yüzyıla Girerken Kürtler. İstanbul: Peri Yayınları.
 • Lewis, B. (2015). Modern Türkiye’nin Doğuşu. İstanbul: Arkadaş Yayınları.
 • McDOWALL, D. (2004). Modern Kürt Tarihi. Ankara: Doruk Yayınları.
 • Mehmet Ali Aslan ile yapılan görüşme, İstanbul, 2 Mart 2016.
 • Nokta (1989). Devlet Politikası Revizyon İstiyor. Nokta, 6, 12-20.
 • Öztürk, K. (1998). Türk Parlamento Tarihi TBMM IX. Dönem (1950-1954). Ankara: TBMM Vakfı Yayınları.
 • Resmi Gazete (24 Haziran 1947). Sayı: 6640.
 • Resmi Gazete (6 Temmuz 1948). Sayı: 6950.
 • Resmi Gazete (9 Ağustos 1951). Sayı: 7880.
 • Sönmez, M. (1990). Doğu Anadolu’nun Hikâyesi. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Şakir Epözdemir ile internet aracılığıyla yapılan görüşme, 28 Mart 2017.
 • Şark Postası (16 Ağustos 1952). “Şimdiye Kadar Doğu Anavatandan Sayılmayan Bir Toprak Parçası Gibi İdi. Şark Postası (7 Ekim 1952). Cumhurbaşkanımız Doğu Gezilerinden Döndü.
 • Şark Postası (27 Kasım 1952). Raman Petrolleri İşletme Planı Hazırlanıyor.
 • Şark Postası (18 Aralık 1952). Doğu’da Hidro-elektrik Santralleri.
 • Tarık Ziya Ekinci ile yapılan görüşme, İstanbul, 17 Şubat 2016.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VII, Cilt 21, Toplantı 3, 29. Birleşim, 28.01.1946.TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 3, Toplantı 1, 18. Birleşim, 18.12.1946.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 8, Toplantı 2, 27. Birleşim, 30.12.1947.
 • TBMM Tutanak, Dönem VIII, Cilt 8, Toplantı 2, 26. Birleşim, 29.12.1947.
 • TBMM Tutanak, Dönem VIII, Cilt 18, Toplantı 3, 75. Birleşim, 25.4.1948.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 9, Cilt: 13, Toplantı: 2, 49. Birleşim, 27.02.1952.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem IX, Cilt 25, Toplantı 4, 5. Birleşim, 16.11.1953.
 • Tokgöz, E. (1976). Sanayileşmede Bölgesel Dengesizlikler ve Türkiye. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Uran, H. (1959). Hatıralarım. Ankara: Ay Yıldız Matbaası.
 • Urfa, “Doğu Kalkınma Planı Üzerine”, 22 Kasım 1948.
 • Yasa, İ. (1970). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları. Ankara: TODAİ Yayınları.
 • Yerasimos, S. (1976). Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye: I. Dünya Savaşı’ndan 1971’e. İstanbul: Gözlem Yayınları.
 • Yön (1962). Ağaların Bilinmeyen Tarafları. 10, 10-12.
 • Yön (1964). Sosyolog Gözüyle Doğu Meselemiz. 90, 9-13.

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 1 - 19, 25.01.2020
https://doi.org/10.21600/ijoks.616879

Abstract

References

 • KAYNAKÇA
 • Akekmekçi T. & Pervan, M. (2010). Doğu Sorunu Necmeddin Sahir Sılan Raporları (1939-1953). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • Anter, M. (2013). Hatıralarım. İstanbul: Aram Yayınevi.Aydoğan, E. (2004). Üçüncü Umumi Müfettişliğin Kurulması ve III. Umumi Müfettiş Tahsin Uzer’in Bazı Önemli Faaliyetleri. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 33-34, 1-14.
 • Başbakanlık Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü. (1955). Ayın Tarihi, (Sayı: 263, Ekim 1955): Ankara
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Yer: 490.01, Fihrist 571.2224.1, 14/06/1945
 • Bayındırlık Bakanlığı (1948). Yol Davamız 9 Yılda 23.000 KM. Ankara: Başbakanlık Devlet Matbaası.
 • Boratav, K. (1988). Türkiye İktisat Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınevi
 • Cumhurbaşkanlığı Celal Bayar Arşivi, Yer:3/3-25, Fihrist: 1448-42Cumhurbaşkanlığı Celal Bayar Arşivi (1951). Yer: 3/2-35, Fihrist: 962-11.Cumhurbaşkanlığı Celal Bayar Arşivi (1955). Yer:3/3-25, Fihrist: 1448-42. Cumhuriyet, İki Yılda Yapılan Bayındırlık İşleri, 11 Ekim 1952Cumhuriyet (2009). Köy Enstitüleri Neden Kuruldu, Neden Kapatıldı? 14.04.2009,http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/55204/Koy_Enstituleri_Neden_Kuruldu__Neden_Kapatildi_.htmlDevlet İstatistik Enstitüsü (1996). İstatistik Göstergeler (1923-1995). Ankara: DİE Yayınları
 • Dicle Kaynağı (21 Nisan 1949). Yaz, Kış Geçit Vermeyen Yollarda Oynanan Komedi. Ertem, C. (2009). Kürt Açılımının Önünü Bir Maliye Müfettişi Açmıştı. Yeni Aktüel, 204, 78-79.
 • İleri Yurt (3 Ekim 1957). Elazığ-Muş Yolunun Bir Kısmı Açıldı. Kinyas, K. (1987). Erivan’dan Van’a Hatıralarım. Ankara: Anadolu Basın Birliği Genel Merkezi Yayınları.
 • Kuruç, B. (1988). Belgelerle Türkiye İktisat Politikası (1929-1932). Ankara: Ankara Üniversitesi SBF Yayınları.
 • Kutlay, N. (1998). Anılarım. İstanbul: Avesta Yayınları.
 • Kutlay, N. (2011). 21. Yüzyıla Girerken Kürtler. İstanbul: Peri Yayınları.
 • Lewis, B. (2015). Modern Türkiye’nin Doğuşu. İstanbul: Arkadaş Yayınları.
 • McDOWALL, D. (2004). Modern Kürt Tarihi. Ankara: Doruk Yayınları.
 • Mehmet Ali Aslan ile yapılan görüşme, İstanbul, 2 Mart 2016.
 • Nokta (1989). Devlet Politikası Revizyon İstiyor. Nokta, 6, 12-20.
 • Öztürk, K. (1998). Türk Parlamento Tarihi TBMM IX. Dönem (1950-1954). Ankara: TBMM Vakfı Yayınları.
 • Resmi Gazete (24 Haziran 1947). Sayı: 6640.
 • Resmi Gazete (6 Temmuz 1948). Sayı: 6950.
 • Resmi Gazete (9 Ağustos 1951). Sayı: 7880.
 • Sönmez, M. (1990). Doğu Anadolu’nun Hikâyesi. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Şakir Epözdemir ile internet aracılığıyla yapılan görüşme, 28 Mart 2017.
 • Şark Postası (16 Ağustos 1952). “Şimdiye Kadar Doğu Anavatandan Sayılmayan Bir Toprak Parçası Gibi İdi. Şark Postası (7 Ekim 1952). Cumhurbaşkanımız Doğu Gezilerinden Döndü.
 • Şark Postası (27 Kasım 1952). Raman Petrolleri İşletme Planı Hazırlanıyor.
 • Şark Postası (18 Aralık 1952). Doğu’da Hidro-elektrik Santralleri.
 • Tarık Ziya Ekinci ile yapılan görüşme, İstanbul, 17 Şubat 2016.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VII, Cilt 21, Toplantı 3, 29. Birleşim, 28.01.1946.TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 3, Toplantı 1, 18. Birleşim, 18.12.1946.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII, Cilt 8, Toplantı 2, 27. Birleşim, 30.12.1947.
 • TBMM Tutanak, Dönem VIII, Cilt 8, Toplantı 2, 26. Birleşim, 29.12.1947.
 • TBMM Tutanak, Dönem VIII, Cilt 18, Toplantı 3, 75. Birleşim, 25.4.1948.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 9, Cilt: 13, Toplantı: 2, 49. Birleşim, 27.02.1952.
 • TBMM Tutanak Dergisi, Dönem IX, Cilt 25, Toplantı 4, 5. Birleşim, 16.11.1953.
 • Tokgöz, E. (1976). Sanayileşmede Bölgesel Dengesizlikler ve Türkiye. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Uran, H. (1959). Hatıralarım. Ankara: Ay Yıldız Matbaası.
 • Urfa, “Doğu Kalkınma Planı Üzerine”, 22 Kasım 1948.
 • Yasa, İ. (1970). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları. Ankara: TODAİ Yayınları.
 • Yerasimos, S. (1976). Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye: I. Dünya Savaşı’ndan 1971’e. İstanbul: Gözlem Yayınları.
 • Yön (1962). Ağaların Bilinmeyen Tarafları. 10, 10-12.
 • Yön (1964). Sosyolog Gözüyle Doğu Meselemiz. 90, 9-13.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Bilal NERGİZ (Primary Author)
0000-0001-6032-5243
Türkiye

Publication Date January 25, 2020
Application Date September 7, 2019
Acceptance Date October 27, 2019
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ijoks616879, journal = {International Journal of Kurdish Studies}, issn = {2149-2751}, eissn = {2149-2751}, address = {}, publisher = {Hasan KARACAN}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {1 - 19}, doi = {10.21600/ijoks.616879}, title = {Eastern Turkey’s Socio-Economic Situation Between 1945 and 1960}, key = {cite}, author = {Nergiz, Bilal} }
APA Nergiz, B. (2020). Eastern Turkey’s Socio-Economic Situation Between 1945 and 1960 . International Journal of Kurdish Studies , 6 (1) , 1-19 . DOI: 10.21600/ijoks.616879
MLA Nergiz, B. "Eastern Turkey’s Socio-Economic Situation Between 1945 and 1960" . International Journal of Kurdish Studies 6 (2020 ): 1-19 <http://ijoks.com/en/pub/issue/50854/616879>
Chicago Nergiz, B. "Eastern Turkey’s Socio-Economic Situation Between 1945 and 1960". International Journal of Kurdish Studies 6 (2020 ): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - Eastern Turkey’s Socio-Economic Situation Between 1945 and 1960 AU - Bilal Nergiz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21600/ijoks.616879 DO - 10.21600/ijoks.616879 T2 - International Journal of Kurdish Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 6 IS - 1 SN - 2149-2751-2149-2751 M3 - doi: 10.21600/ijoks.616879 UR - https://doi.org/10.21600/ijoks.616879 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Kurdish Studies Eastern Turkey’s Socio-Economic Situation Between 1945 and 1960 %A Bilal Nergiz %T Eastern Turkey’s Socio-Economic Situation Between 1945 and 1960 %D 2020 %J International Journal of Kurdish Studies %P 2149-2751-2149-2751 %V 6 %N 1 %R doi: 10.21600/ijoks.616879 %U 10.21600/ijoks.616879
ISNAD Nergiz, Bilal . "Eastern Turkey’s Socio-Economic Situation Between 1945 and 1960". International Journal of Kurdish Studies 6 / 1 (January 2020): 1-19 . https://doi.org/10.21600/ijoks.616879
AMA Nergiz B. Eastern Turkey’s Socio-Economic Situation Between 1945 and 1960. Kurdish Studies. 2020; 6(1): 1-19.
Vancouver Nergiz B. Eastern Turkey’s Socio-Economic Situation Between 1945 and 1960. International Journal of Kurdish Studies. 2020; 6(1): 1-19.
IEEE B. Nergiz , "Eastern Turkey’s Socio-Economic Situation Between 1945 and 1960", International Journal of Kurdish Studies, vol. 6, no. 1, pp. 1-19, Jan. 2020, doi:10.21600/ijoks.616879


NOTICE: All submissions will be accepted through the Manuscript Submission System. Please click on http://ijoks.com/ and register to submit a paper.