Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Perspectives of Sunnites on the Foreign Policy Making Process of Iran Balochis and Kurds

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 180 - 205, 25.08.2021
https://doi.org/10.21600/ijoks.902844

Öz

This paper sets out to explain Iranian and Islamic identities that play a critical role in Iran’s foreign policy-making, using “constructivism theory in international relations.” The aim is to ascertain the impact of Iranian and Islamic identities along with concomitant changes in current policies of the Islamic Republic of Iran. The policies Iran initiated after the 1979 Revolution focused on the relevance of Islamic identity, and also the need to export the Revolution; this will be examined from a socio-economic and socio-cultural viewpoint. In this context, semi-structured interviews were conducted with Sunni Kurds and Balochi Iranian participants, and the data obtained was analyzed using “content analysis.” Iranian Sunni Balochi and Kurdish perspectives on Islamic, specifically Shiite, and also Iranian identity, all three of which gained importance in Iran’s foreign policy from 1979 onward are assessed.

Kaynakça

 • Abdi, Z. (2015). Endisheye Tegrib Shii ve Sunni; Siyasete Sünnigerayi Nadir Shah. Feslnamaye Mutalaate Tekhribi Mezayebe İslami, 33-45.
 • Abdi, Z. (2015). Endisheye Tegrib Shii ve Sunni; Siyasete Sünnigerayi Nadir Shah. Feslnamaye Mutalaate Tekhribi Mezayebe İslami, 33-45.
 • Abrahamian, E. (1981). Iran Between two Revolutions. Princeton: Princeton University Press.
 • Abrahamian, E. (1981). Iran Between two Revolutions. Princeton: Princeton University Press.
 • Ahmedi, H. (2003). Huviyeti İrani Bonyadha, Çaleşha ve Rişeha. Pejoeşe Ferhengi (6), 52-55.
 • Ahmedi, H. (2017). Kovmiyet ve Kovmiyergerayi der İran. Tahran: Neşr'e Ney.
 • Algar, H. (1969). Religion and State in Modern Iran. Berkeley: University of California Press.
 • Algar, H. (1969). Religion and State in Modern Iran. Berkeley: University of California Press.
 • Algar, H. (1999). Din ve Devlet Der İran, Nekhshe Ulema Der Doreye Gacar. (E. Sırrı, Trans.) Tahran: Tus.
 • Aronva, M. R., & Eşrafyan, K. Z. (1978). Devlete Nadir Şah Afşar. (H. Emin, Trans.) Tahran: Enteşarate Daneşgahi.
 • Aronva, M. R., & Eşrafyan, K. Z. (1978). Devlete Nadir Şah Afşar. (H. Emin, Trans.) Tahran: Enteşarate Daneşgahi.
 • Asıf, M. H. (1974). Resm'ul Tevarikh. (M. Müşiri, Ed.) Tahran: Emir Kebir.
 • Asıf, M. H. (1974). Resm'ul Tevarikh. (M. Müşiri, Ed.) Tahran: Emir Kebir.
 • Babayiğit, M. V. (2020). What Do English Teachers Keep in Their Notes for the Students? The profits of Field Notes for the Development of Language Skills. 2nd ECLSS International Online Conference on Economics and Social Sciences, 468-471, June 28-29, Istanbul, Turkey.
 • Babayiğit, M. V. (2020). What Do English Teachers Keep in Their Notes for the Students? The profits of Field Notes for the Development of Language Skills. 2nd ECLSS International Online Conference on Economics and Social Sciences, 468-471, June 28-29, Istanbul, Turkey.
 • Babayiğit, M. V., Ateş M. E., Cizrelioğulları, M. N., & Altun, Ö. (2020). Otonom Öğretmenin Eğitim Ahlakının Gelişiminde ve Eğitim Sorunlarının Azaltılmasında Rolü. 10th ECLSS Conferences on Language and Social Sciences, 191-198, 20-21 November, Almaty, Kazakhstan.
 • Babayiğit, M. V., Ateş M. E., Cizrelioğulları, M. N., & Altun, Ö. (2020). Otonom Öğretmenin Eğitim Ahlakının Gelişiminde ve Eğitim Sorunlarının Azaltılmasında Rolü. 10th ECLSS Conferences on Language and Social Sciences, 191-198, 20-21 November, Almaty, Kazakhstan.
 • Babayiğit, M. V. (2021). Kürtçe, Türkçe ve İngilizce‟deki Bazı Fiillerin Anlamsal ve Kip Açısından Analizi. International Journal of Kurdish Studies 7 (1), 123-139, https://doi.org/10.21600/ijoks. 850817
 • Babayiğit, M. V. (2021). Kürtçe, Türkçe ve İngilizce‟deki Bazı Fiillerin Anlamsal ve Kip Açısından Analizi. International Journal of Kurdish Studies 7 (1), 123-139, https://doi.org/10.21600/ijoks. 850817
 • Biersteker, T. J., & Weber, C. (1996). State Sovereignty as Sosyal Construct. Cambridge: Cambridge university press.
 • Biersteker, T. J., & Weber, C. (1996). State Sovereignty as Sosyal Construct. Cambridge: Cambridge university press.
 • Caferiyan, R. (2000). Safeviye Der Erseye Din ve Ferheng ve Siyaset. Kum: Pejoyeshgahe Hoze ve Daneshgah.
 • Celayipur, H. R. (2001). Camishenasiye Cumbeshaye İctimayi (Ba Tekid Ber Cumbeshe İslahiye Dovvome Hordad). Tahran: Entesharate Terhe Now.
 • Checkel, J. T. (2004). Social Constructivisms in Global and European Politics: A Review Essay. Review of International Studies, 230-231.
 • Checkel, J. T. (2004). Social Constructivisms in Global and European Politics: A Review Essay. Review of International Studies, 230-231.
 • Çalış, S., & Özlük, E. (2007). Uluslararası İlişkiler Tarihinin Yapısökümü: İdealizm-Realizm Tartışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18), 225-245.
 • Çalış, S., & Özlük, E. (2007). Uluslararası İlişkiler Tarihinin Yapısökümü: İdealizm-Realizm Tartışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18), 225-245.
 • Dehghani, S. J., & Nouri, V. (2012). Siyasete Harici Cumhuri İslami İran der Devrane Usulgerayi. Tahran: İmam Sadık Universitesi.
 • Dehghani, S. J., & Nouri, V. (2012). Siyasete Harici Cumhuri İslami İran der Devrane Usulgerayi. Tahran: İmam Sadık Üniversitesi.
 • Eshref, A., Gnoli, G., & Shehbazi, A. S. (2017). Hoviyete İrani Ez Devrane Bastan Ta Payane Pehlevi. (H. Ahmedi, Trans.) Tahran: Ney.
 • Fischer, M. M. (2006). Culture and Foreign Politics. In B. Shafer, The Limits of Culture: Islam and Foreign Policy (pp. 27-65). London: The MIT Press.
 • Fischer, M. M. (2006). Culture and Foreign Politics. In B. Shafer, The Limits of Culture: Islam and Foreign Policy (pp. 27-65). London: The MIT Press.
 • Fransevi, M. B. (2003). Menem Teymur'e Cehangusha. (Z. Mensuri, Trans.) Tahran: Kitapkhaneyi Mostofi.
 • Fransevi, M. B. (2003). Menem Teymur'e Cehangusha. (Z. Mensuri, Trans.) Tahran: Kitapkhaneyi Mostofi.
 • Gerges, F. (2005). Amerika ve İslam-e Siyasi. Tahran: Mutalahat'e Rabordi.
 • Gevam, A. (2007). Berresi Sazehengarane Bonyadhaye Siyaset Khareci İran. Khete Avel Dergisi, 91-104.
 • Gevam, A. (2007). Berresi Sazehengarane Bonyadhaye Siyaset Khareci İran. Khete Avel Dergisi, 91-104.
 • Guzzini, S. (2000). A Reconstruction of Constructivism in International Relations. European Journal of International Relations, 147.
 • Guzzini, S. (2000). A Reconstruction of Constructivism in International Relations. European Journal of International Relations, 147.
 • Hopf, T. (1998). The Promise of Constructivism in International Relation Theory. International Security, 177-200.
 • Hopf, T. (1998). The Promise of Constructivism in International Relation Theory. International Security, 177-200.
 • Hosseinbor, M. H. (1984). Iran and its Nationalities: The Case of Baluch Nationalism. Iran and its Nationalities, the Card of Balluch, 171. Washington, Washington, ABD: American University.
 • Hosseinbor, M. H. (1984). Iran and its Nationalities: The Case of Baluch Nationalism. Iran and its Nationalities, the Card of Balluch, 171. Washington, Washington, ABD: American University.
 • Iran, K. E. (1989). Kanune Esasi Cumhuri İslami İran. Tahran.
 • Iran, K. E. (1989). Kanune Esasi Cumhuri İslami İran. Tahran.
 • Küçük, M. (2009). Uluslararası İlişkiler Kuramında Konstrüktivist Dönüşü Anlamak. Ege Akademik Bakış, 9(2), 771-795.
 • Küçük, M. (2009). Uluslararası İlişkiler Kuramında Konstrüktivist Dönüşü Anlamak. Ege Akademik Bakış, 9(2), 771-795.
 • Kadiyani, A. (2005). Tarikhe Ediyan ve Mezayep Der İran. Tahran : Enis.
 • Kadiyani, A. (2005). Tarikhe Ediyan ve Mezayep Der İran. Tahran : Enis.
 • Ghahremanpour, R. (2015). Huviyet ve Siyasete Harici Der İran ve Havermiyane. Tahran: Rozene Yayınevi.
 • Ghahremanpour, R. (2015). Huviyet ve Siyasete Harici Der İran ve Havermiyane. Tahran: Rozene Yayınevi.
 • Ghahremanpour, R. (2015). Huviyet ve Siyasete Harici Der İran ve Havermiyane. Tahran: Rozene Yayınevi.
 • Ghahremanpour, R. (2015). Huviyet ve Siyasete Harici Der İran ve Havermiyane. Tahran: Rozene Yayınevi.
 • Karacan, H., & Babayiğit, M. V. (2017). Türk ve Kürt Dillerinin Sentaks (Sözdizimsel) Karşılaştırması. Tiydem Yayıncılık, Editör: Hasan KARACAN, Basım sayısı, 3, 7-31.
 • Karacan, H., & Babayiğit, M. V. (2017). Türk ve Kürt Dillerinin Sentaks (Sözdizimsel) Karşılaştırması. Tiydem Yayıncılık, Editör: Hasan KARACAN, Basım sayısı, 3, 7-31.
 • Kamberi, E. (2012). Tehlili Ber Naberaberi Nayeiye Der İran. Tahran: Pejoeshkedeye Mutalaate Rabordi. Kasimi, A., & Tahiri, A. (2016). Cayegaye Mezhep ve Mesayele Fıkhi Der Münasebate İran ve Osmani Der Doreye Safeviye ve Afşariye. Feslnameye Gencineye Esnad , 44-64.
 • Kamberi, E. (2012). Tehlili Ber Naberaberi Nayeiye Der İran. Tahran: Pejoeshkedeye Mutalaate Rabordi. Kasimi, A., & Tahiri, A. (2016). Cayegaye Mezhep ve Mesayele Fıkhi Der Münasebate İran ve Osmani Der Doreye Safeviye ve Afşariye. Feslnameye Gencineye Esnad , 44-64.
 • Keremi, C. (2004). Hüviyet ve Siyaset Khareci. Siyaset Dergisi, 1-37.
 • Keremi, C. (2004). Hüviyet ve Siyaset Khareci. Siyaset Dergisi, 1-37.
 • Kissinger, H. (2002). Amerika’nın Dış Politikaya İhtiyacı Var mı?. (T. Evyapan, Trans.) Ankara: METU Press.
 • Kissinger, H. (2002). Amerika’nın Dış Politikaya İhtiyacı Var mı?. (T. Evyapan, Trans.) Ankara: METU Press.
 • Konukcu, Y. (2018). İran’ın Bölgesel Güvenlik Stratejisi: Bir Güç Döngüsünün Değerlendirilmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 3(3), 74-91.
 • Konukcu, Y. (2018). İran’ın Bölgesel Güvenlik Stratejisi: Bir Güç Döngüsünün Değerlendirilmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 3(3), 74-91.
 • Krippendorff, K. (1984). Content Analysis (An Introduction to its Methodolohy). Beverly Hills: Sage Publication.
 • Kylmcka, W. (2002). Multiculturalism and Minorty Right. Kingston, Kanada: Queen University.
 • Kylmcka, W. (2002). Multiculturalism and Minorty Right. Kingston, Kanada: Queen University.
 • Ladiye, M., & Fuladi. (2003). Cemiyet ve Siyaset der İran Ez Seltenete Meşrute ta Cumhuri İslami İran. Fransa: Muesseseye Milliye Mutalaate Cemiyetşinasiye Fransa.
 • Linklater, A. (2013). İngiliz Okulu. In S. Burchill, & A. Linklater, Uluslararası İlişkiler Teorileri (pp. 123-153). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Linklater, A. (2013). İngiliz Okulu. In S. Burchill, & A. Linklater, Uluslararası İlişkiler Teorileri (pp. 123-153). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Lock, E. (2004). International Politics as Politics: Changing US Foreign Policy Discourse. Paper Presented at the Oceanic Conference on International Studies, 14-16.
 • Lock, E. (2004). International Politics as Politics: Changing US Foreign Policy Discourse. Paper Presented at the Oceanic Conference on International Studies, 14-16.
 • Malcolm, J. (2001). Tarikhe Kamele İran (Vol. 2). (M. İ. Heyret, Trans.) Tahran: Efsun.
 • Mercer, J. (1995, Spring). Anarchy and Identity. International Organization, 49, 229-252.
 • Mercer, J. (1995, Spring). Anarchy and Identity. International Organization, 49, 229-252.
 • Mervi, M. K. (1985). Tarikhe Aleme Araye Nadıri . (M. E. Riyayi, Ed.) Tahran : Zevvar.
 • Mugessigi, S. A. (2003). Rabıteye Din ve Siyaset Der İran (Yer Berresiye Teoirk ve Tarikhi). Mecelleye Daneshketeye Hukuk ve Ulum Siyasi , 239-272.
 • Mugessigi, S. A. (2003). Rabıteye Din ve Siyaset Der İran (Yer Berresiye Teoirk ve Tarikhi). Mecelleye Daneshketeye Hukuk ve Ulum Siyasi , 239-272.
 • Museffa, N., & Novruzi, H. (2010). Negayi Be Siyaset Harici Cumhuri İslami İran. Tahran: İran Dışişleri Bakanlığı.
 • Mutteki, I., & Kazimi, H. (2007). Sazengari, Huviyet, Zeban ve Siyasete Hariciye İran. Feslameye Siyaset, 209-237.
 • Mutteki, I., & Kazimi, H. (2007). Sazengari, Huviyet, Zeban ve Siyasete Hariciye İran. Feslameye Siyaset, 209-237.
 • Neumann, I. B. (1999). Avrupa Kimliği, AB Genişlemesi ve Entegrasyon/Dışlama Bağıntısı. Avrasya Dosyası, Avrupa Birliği Özel, 5(4), 19.
 • Neumann, I. B. (1999). Avrupa Kimliği, AB Genişlemesi ve Entegrasyon/Dışlama Bağıntısı. Avrasya Dosyası, Avrupa Birliği Özel, 5(4), 19.
 • Niva, S. (1999). Contested Sovereignities and Postcolonial Insecurities in the Middle East. In J. Weldes, M. Laffey, H. Gusterson, & R. Duvall, Cultures of Insecurity: States, Communities, and the Production of Danger (pp. 147-172,). Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Övet, T. (2007). Avrupa ‘Öteki’si . TASAM Stratejik Araştırmalar Dergisi (11), 94-103.
 • Özkan, H. (2019). İran İslam Devrimi'ne Dair Tanımlamalar/Kavramsallaştırmalar: 1978-1990 Yılları Arasında Türkiye'de Yayımlanan İslami Dergiler Üzerine Bir İnceleme. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi , 1282-1299.
 • Özkan, H. (2019). İran İslam Devrimi'ne Dair Tanımlamalar/Kavramsallaştırmalar: 1978-1990 Yılları Arasında Türkiye'de Yayımlanan İslami Dergiler Üzerine Bir İnceleme. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi , 1282-1299.
 • Reus-Smit, C. (2013). Konstrüktivizm. In A. Linklater, S. Burchill, & vd, Uluslararası İlişkiler Teorileri (M. Ağcan, & A. Aslan, Trans., pp. 285-314). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Reus-Smit, C. (2013). Konstrüktivizm. In A. Linklater, S. Burchill, & vd, Uluslararası İlişkiler Teorileri (M. Ağcan, & A. Aslan, Trans., pp. 285-314). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Rigiderakhshan, M. (2011). Berresiye Tetbigiye Zeminhaye Siysesiye Buruze Engelabe Meşrute ve Engelabe Eslami. Berresiye Tetbikiye Zeminhaye Siysesiye Zuhure Engelabe Meshrute ve Engelabe İslami. Tahran, Tahran, İran: Daneshgahe Tahran Merkez.
 • Rigiderakhshan, M. (2011). Berresiye Tetbigiye Zeminhaye Siysesiye Buruze Engelabe Meşrute ve Engelabe Eslami. Berresiye Tetbikiye Zeminhaye Siysesiye Zuhure Engelabe Meshrute ve Engelabe İslami. Tahran, Tahran, İran: Daneshgahe Tahran Merkez.
 • Safi, B. A. (2020). Shiite Geopolitics Contemporary Shiite Geopolitical Theories and Terms. International Journal of Scientific Research and Management, 1-7.
 • Safi, B. A. (2020). Shiite Geopolitics Contemporary Shiite Geopolitical Theories and Terms. International Journal of Scientific Research and Management, 1-7.
 • Shehbani, R. (2005). Tarikhe Tehevvulate Siyasi İçtimaiye İran Der Dorehaye Afshariye ve Zendiye. Tahran: Semt.
 • Shehbani, R. (2005). Tarikhe Tehevvulate Siyasi İçtimaiye İran Der Dorehaye Afshariye ve Zendiye. Tahran: Semt.
 • Smith, S. (2005). The Contested Concept of Security . In K. Booth, Critical Security Studies & World Politics. New Delhi: Viva Books.
 • Tavukçuoğlu, C. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Proje Hazırlama, Değerlendirme Kılavuzu. Ankara: Kara Harp Okulu Basım Evi.
 • Telhami, S. Z., & Barnett, M. (2002). Identity and Foreign Policy in the Middle East. London: Cornell University Press.
 • Vaizi, Z. A. (1970). Bedahe'ul Vekaye. (A. Beldrof, Ed.) Tahran: Bonyade Ferhenge İran.
 • Valter, H. (1992). Shah İsmaile Dovvome Safevi. (K. Cehandari, Trans.) Tahran: Sherkete Entesharate Elmi ve Ferhengi.
 • Valter, H. (1992). Shah İsmaile Dovvome Safevi. (K. Cehandari, Trans.) Tahran: Sherkete Entesharate Elmi ve Ferhengi.
 • Waltz, K. (2015). Uluslararası Politika Teorisi. (O. S. Binatlı, Trans.) Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Waltz, K. (2015). Uluslararası Politika Teorisi. (O. S. Binatlı, Trans.) Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It. International Organization, 391-425.
 • Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It. International Organization, 391-425.
 • Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wendt, A. (2004). The State as Person in International Relations Theory. Review of International Studies, 30(2), 289-316.
 • Wendt, A. (2004). The State as Person in International Relations Theory. Review of International Studies, 30(2), 289-316.
 • Wendt, A. (2005). Constructing International Politics. Theories of International Relations, 201.
 • Wendt, A. (2005). Constructing International Politics. Theories of International Relations, 201.
 • Wendt, A. (2016). Uluslararası Siyasetin Sosyal Teorisi. (H. S. Ertem, & S. G. Öner, Trans.) İstanbul: Küre Yayınları.

Perspectives of Sunnites on the Foreign Policy Making Process of Iran Balochis and Kurds

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 180 - 205, 25.08.2021
https://doi.org/10.21600/ijoks.902844

Öz

This paper sets out to explain Iranian and Islamic identities that play a critical role in Iran’s foreign policy-making, using “constructivism theory in international relations.” The aim is to ascertain the impact of Iranian and Islamic identities along with concomitant changes in current policies of the Islamic Republic of Iran. The policies Iran initiated after the 1979 Revolution focused on the relevance of Islamic identity, and also the need to export the Revolution; this will be examined from a socio-economic and socio-cultural viewpoint. In this context, semi-structured interviews were conducted with Sunni Kurds and Balochi Iranian participants, and the data obtained was analyzed using “content analysis.” Iranian Sunni Balochi and Kurdish perspectives on Islamic, specifically Shiite, and also Iranian identity, all three of which gained importance in Iran’s foreign policy from 1979 onward are assessed.

Kaynakça

 • Abdi, Z. (2015). Endisheye Tegrib Shii ve Sunni; Siyasete Sünnigerayi Nadir Shah. Feslnamaye Mutalaate Tekhribi Mezayebe İslami, 33-45.
 • Abdi, Z. (2015). Endisheye Tegrib Shii ve Sunni; Siyasete Sünnigerayi Nadir Shah. Feslnamaye Mutalaate Tekhribi Mezayebe İslami, 33-45.
 • Abrahamian, E. (1981). Iran Between two Revolutions. Princeton: Princeton University Press.
 • Abrahamian, E. (1981). Iran Between two Revolutions. Princeton: Princeton University Press.
 • Ahmedi, H. (2003). Huviyeti İrani Bonyadha, Çaleşha ve Rişeha. Pejoeşe Ferhengi (6), 52-55.
 • Ahmedi, H. (2017). Kovmiyet ve Kovmiyergerayi der İran. Tahran: Neşr'e Ney.
 • Algar, H. (1969). Religion and State in Modern Iran. Berkeley: University of California Press.
 • Algar, H. (1969). Religion and State in Modern Iran. Berkeley: University of California Press.
 • Algar, H. (1999). Din ve Devlet Der İran, Nekhshe Ulema Der Doreye Gacar. (E. Sırrı, Trans.) Tahran: Tus.
 • Aronva, M. R., & Eşrafyan, K. Z. (1978). Devlete Nadir Şah Afşar. (H. Emin, Trans.) Tahran: Enteşarate Daneşgahi.
 • Aronva, M. R., & Eşrafyan, K. Z. (1978). Devlete Nadir Şah Afşar. (H. Emin, Trans.) Tahran: Enteşarate Daneşgahi.
 • Asıf, M. H. (1974). Resm'ul Tevarikh. (M. Müşiri, Ed.) Tahran: Emir Kebir.
 • Asıf, M. H. (1974). Resm'ul Tevarikh. (M. Müşiri, Ed.) Tahran: Emir Kebir.
 • Babayiğit, M. V. (2020). What Do English Teachers Keep in Their Notes for the Students? The profits of Field Notes for the Development of Language Skills. 2nd ECLSS International Online Conference on Economics and Social Sciences, 468-471, June 28-29, Istanbul, Turkey.
 • Babayiğit, M. V. (2020). What Do English Teachers Keep in Their Notes for the Students? The profits of Field Notes for the Development of Language Skills. 2nd ECLSS International Online Conference on Economics and Social Sciences, 468-471, June 28-29, Istanbul, Turkey.
 • Babayiğit, M. V., Ateş M. E., Cizrelioğulları, M. N., & Altun, Ö. (2020). Otonom Öğretmenin Eğitim Ahlakının Gelişiminde ve Eğitim Sorunlarının Azaltılmasında Rolü. 10th ECLSS Conferences on Language and Social Sciences, 191-198, 20-21 November, Almaty, Kazakhstan.
 • Babayiğit, M. V., Ateş M. E., Cizrelioğulları, M. N., & Altun, Ö. (2020). Otonom Öğretmenin Eğitim Ahlakının Gelişiminde ve Eğitim Sorunlarının Azaltılmasında Rolü. 10th ECLSS Conferences on Language and Social Sciences, 191-198, 20-21 November, Almaty, Kazakhstan.
 • Babayiğit, M. V. (2021). Kürtçe, Türkçe ve İngilizce‟deki Bazı Fiillerin Anlamsal ve Kip Açısından Analizi. International Journal of Kurdish Studies 7 (1), 123-139, https://doi.org/10.21600/ijoks. 850817
 • Babayiğit, M. V. (2021). Kürtçe, Türkçe ve İngilizce‟deki Bazı Fiillerin Anlamsal ve Kip Açısından Analizi. International Journal of Kurdish Studies 7 (1), 123-139, https://doi.org/10.21600/ijoks. 850817
 • Biersteker, T. J., & Weber, C. (1996). State Sovereignty as Sosyal Construct. Cambridge: Cambridge university press.
 • Biersteker, T. J., & Weber, C. (1996). State Sovereignty as Sosyal Construct. Cambridge: Cambridge university press.
 • Caferiyan, R. (2000). Safeviye Der Erseye Din ve Ferheng ve Siyaset. Kum: Pejoyeshgahe Hoze ve Daneshgah.
 • Celayipur, H. R. (2001). Camishenasiye Cumbeshaye İctimayi (Ba Tekid Ber Cumbeshe İslahiye Dovvome Hordad). Tahran: Entesharate Terhe Now.
 • Checkel, J. T. (2004). Social Constructivisms in Global and European Politics: A Review Essay. Review of International Studies, 230-231.
 • Checkel, J. T. (2004). Social Constructivisms in Global and European Politics: A Review Essay. Review of International Studies, 230-231.
 • Çalış, S., & Özlük, E. (2007). Uluslararası İlişkiler Tarihinin Yapısökümü: İdealizm-Realizm Tartışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18), 225-245.
 • Çalış, S., & Özlük, E. (2007). Uluslararası İlişkiler Tarihinin Yapısökümü: İdealizm-Realizm Tartışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18), 225-245.
 • Dehghani, S. J., & Nouri, V. (2012). Siyasete Harici Cumhuri İslami İran der Devrane Usulgerayi. Tahran: İmam Sadık Universitesi.
 • Dehghani, S. J., & Nouri, V. (2012). Siyasete Harici Cumhuri İslami İran der Devrane Usulgerayi. Tahran: İmam Sadık Üniversitesi.
 • Eshref, A., Gnoli, G., & Shehbazi, A. S. (2017). Hoviyete İrani Ez Devrane Bastan Ta Payane Pehlevi. (H. Ahmedi, Trans.) Tahran: Ney.
 • Fischer, M. M. (2006). Culture and Foreign Politics. In B. Shafer, The Limits of Culture: Islam and Foreign Policy (pp. 27-65). London: The MIT Press.
 • Fischer, M. M. (2006). Culture and Foreign Politics. In B. Shafer, The Limits of Culture: Islam and Foreign Policy (pp. 27-65). London: The MIT Press.
 • Fransevi, M. B. (2003). Menem Teymur'e Cehangusha. (Z. Mensuri, Trans.) Tahran: Kitapkhaneyi Mostofi.
 • Fransevi, M. B. (2003). Menem Teymur'e Cehangusha. (Z. Mensuri, Trans.) Tahran: Kitapkhaneyi Mostofi.
 • Gerges, F. (2005). Amerika ve İslam-e Siyasi. Tahran: Mutalahat'e Rabordi.
 • Gevam, A. (2007). Berresi Sazehengarane Bonyadhaye Siyaset Khareci İran. Khete Avel Dergisi, 91-104.
 • Gevam, A. (2007). Berresi Sazehengarane Bonyadhaye Siyaset Khareci İran. Khete Avel Dergisi, 91-104.
 • Guzzini, S. (2000). A Reconstruction of Constructivism in International Relations. European Journal of International Relations, 147.
 • Guzzini, S. (2000). A Reconstruction of Constructivism in International Relations. European Journal of International Relations, 147.
 • Hopf, T. (1998). The Promise of Constructivism in International Relation Theory. International Security, 177-200.
 • Hopf, T. (1998). The Promise of Constructivism in International Relation Theory. International Security, 177-200.
 • Hosseinbor, M. H. (1984). Iran and its Nationalities: The Case of Baluch Nationalism. Iran and its Nationalities, the Card of Balluch, 171. Washington, Washington, ABD: American University.
 • Hosseinbor, M. H. (1984). Iran and its Nationalities: The Case of Baluch Nationalism. Iran and its Nationalities, the Card of Balluch, 171. Washington, Washington, ABD: American University.
 • Iran, K. E. (1989). Kanune Esasi Cumhuri İslami İran. Tahran.
 • Iran, K. E. (1989). Kanune Esasi Cumhuri İslami İran. Tahran.
 • Küçük, M. (2009). Uluslararası İlişkiler Kuramında Konstrüktivist Dönüşü Anlamak. Ege Akademik Bakış, 9(2), 771-795.
 • Küçük, M. (2009). Uluslararası İlişkiler Kuramında Konstrüktivist Dönüşü Anlamak. Ege Akademik Bakış, 9(2), 771-795.
 • Kadiyani, A. (2005). Tarikhe Ediyan ve Mezayep Der İran. Tahran : Enis.
 • Kadiyani, A. (2005). Tarikhe Ediyan ve Mezayep Der İran. Tahran : Enis.
 • Ghahremanpour, R. (2015). Huviyet ve Siyasete Harici Der İran ve Havermiyane. Tahran: Rozene Yayınevi.
 • Ghahremanpour, R. (2015). Huviyet ve Siyasete Harici Der İran ve Havermiyane. Tahran: Rozene Yayınevi.
 • Ghahremanpour, R. (2015). Huviyet ve Siyasete Harici Der İran ve Havermiyane. Tahran: Rozene Yayınevi.
 • Ghahremanpour, R. (2015). Huviyet ve Siyasete Harici Der İran ve Havermiyane. Tahran: Rozene Yayınevi.
 • Karacan, H., & Babayiğit, M. V. (2017). Türk ve Kürt Dillerinin Sentaks (Sözdizimsel) Karşılaştırması. Tiydem Yayıncılık, Editör: Hasan KARACAN, Basım sayısı, 3, 7-31.
 • Karacan, H., & Babayiğit, M. V. (2017). Türk ve Kürt Dillerinin Sentaks (Sözdizimsel) Karşılaştırması. Tiydem Yayıncılık, Editör: Hasan KARACAN, Basım sayısı, 3, 7-31.
 • Kamberi, E. (2012). Tehlili Ber Naberaberi Nayeiye Der İran. Tahran: Pejoeshkedeye Mutalaate Rabordi. Kasimi, A., & Tahiri, A. (2016). Cayegaye Mezhep ve Mesayele Fıkhi Der Münasebate İran ve Osmani Der Doreye Safeviye ve Afşariye. Feslnameye Gencineye Esnad , 44-64.
 • Kamberi, E. (2012). Tehlili Ber Naberaberi Nayeiye Der İran. Tahran: Pejoeshkedeye Mutalaate Rabordi. Kasimi, A., & Tahiri, A. (2016). Cayegaye Mezhep ve Mesayele Fıkhi Der Münasebate İran ve Osmani Der Doreye Safeviye ve Afşariye. Feslnameye Gencineye Esnad , 44-64.
 • Keremi, C. (2004). Hüviyet ve Siyaset Khareci. Siyaset Dergisi, 1-37.
 • Keremi, C. (2004). Hüviyet ve Siyaset Khareci. Siyaset Dergisi, 1-37.
 • Kissinger, H. (2002). Amerika’nın Dış Politikaya İhtiyacı Var mı?. (T. Evyapan, Trans.) Ankara: METU Press.
 • Kissinger, H. (2002). Amerika’nın Dış Politikaya İhtiyacı Var mı?. (T. Evyapan, Trans.) Ankara: METU Press.
 • Konukcu, Y. (2018). İran’ın Bölgesel Güvenlik Stratejisi: Bir Güç Döngüsünün Değerlendirilmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 3(3), 74-91.
 • Konukcu, Y. (2018). İran’ın Bölgesel Güvenlik Stratejisi: Bir Güç Döngüsünün Değerlendirilmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 3(3), 74-91.
 • Krippendorff, K. (1984). Content Analysis (An Introduction to its Methodolohy). Beverly Hills: Sage Publication.
 • Kylmcka, W. (2002). Multiculturalism and Minorty Right. Kingston, Kanada: Queen University.
 • Kylmcka, W. (2002). Multiculturalism and Minorty Right. Kingston, Kanada: Queen University.
 • Ladiye, M., & Fuladi. (2003). Cemiyet ve Siyaset der İran Ez Seltenete Meşrute ta Cumhuri İslami İran. Fransa: Muesseseye Milliye Mutalaate Cemiyetşinasiye Fransa.
 • Linklater, A. (2013). İngiliz Okulu. In S. Burchill, & A. Linklater, Uluslararası İlişkiler Teorileri (pp. 123-153). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Linklater, A. (2013). İngiliz Okulu. In S. Burchill, & A. Linklater, Uluslararası İlişkiler Teorileri (pp. 123-153). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Lock, E. (2004). International Politics as Politics: Changing US Foreign Policy Discourse. Paper Presented at the Oceanic Conference on International Studies, 14-16.
 • Lock, E. (2004). International Politics as Politics: Changing US Foreign Policy Discourse. Paper Presented at the Oceanic Conference on International Studies, 14-16.
 • Malcolm, J. (2001). Tarikhe Kamele İran (Vol. 2). (M. İ. Heyret, Trans.) Tahran: Efsun.
 • Mercer, J. (1995, Spring). Anarchy and Identity. International Organization, 49, 229-252.
 • Mercer, J. (1995, Spring). Anarchy and Identity. International Organization, 49, 229-252.
 • Mervi, M. K. (1985). Tarikhe Aleme Araye Nadıri . (M. E. Riyayi, Ed.) Tahran : Zevvar.
 • Mugessigi, S. A. (2003). Rabıteye Din ve Siyaset Der İran (Yer Berresiye Teoirk ve Tarikhi). Mecelleye Daneshketeye Hukuk ve Ulum Siyasi , 239-272.
 • Mugessigi, S. A. (2003). Rabıteye Din ve Siyaset Der İran (Yer Berresiye Teoirk ve Tarikhi). Mecelleye Daneshketeye Hukuk ve Ulum Siyasi , 239-272.
 • Museffa, N., & Novruzi, H. (2010). Negayi Be Siyaset Harici Cumhuri İslami İran. Tahran: İran Dışişleri Bakanlığı.
 • Mutteki, I., & Kazimi, H. (2007). Sazengari, Huviyet, Zeban ve Siyasete Hariciye İran. Feslameye Siyaset, 209-237.
 • Mutteki, I., & Kazimi, H. (2007). Sazengari, Huviyet, Zeban ve Siyasete Hariciye İran. Feslameye Siyaset, 209-237.
 • Neumann, I. B. (1999). Avrupa Kimliği, AB Genişlemesi ve Entegrasyon/Dışlama Bağıntısı. Avrasya Dosyası, Avrupa Birliği Özel, 5(4), 19.
 • Neumann, I. B. (1999). Avrupa Kimliği, AB Genişlemesi ve Entegrasyon/Dışlama Bağıntısı. Avrasya Dosyası, Avrupa Birliği Özel, 5(4), 19.
 • Niva, S. (1999). Contested Sovereignities and Postcolonial Insecurities in the Middle East. In J. Weldes, M. Laffey, H. Gusterson, & R. Duvall, Cultures of Insecurity: States, Communities, and the Production of Danger (pp. 147-172,). Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Övet, T. (2007). Avrupa ‘Öteki’si . TASAM Stratejik Araştırmalar Dergisi (11), 94-103.
 • Özkan, H. (2019). İran İslam Devrimi'ne Dair Tanımlamalar/Kavramsallaştırmalar: 1978-1990 Yılları Arasında Türkiye'de Yayımlanan İslami Dergiler Üzerine Bir İnceleme. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi , 1282-1299.
 • Özkan, H. (2019). İran İslam Devrimi'ne Dair Tanımlamalar/Kavramsallaştırmalar: 1978-1990 Yılları Arasında Türkiye'de Yayımlanan İslami Dergiler Üzerine Bir İnceleme. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi , 1282-1299.
 • Reus-Smit, C. (2013). Konstrüktivizm. In A. Linklater, S. Burchill, & vd, Uluslararası İlişkiler Teorileri (M. Ağcan, & A. Aslan, Trans., pp. 285-314). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Reus-Smit, C. (2013). Konstrüktivizm. In A. Linklater, S. Burchill, & vd, Uluslararası İlişkiler Teorileri (M. Ağcan, & A. Aslan, Trans., pp. 285-314). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Rigiderakhshan, M. (2011). Berresiye Tetbigiye Zeminhaye Siysesiye Buruze Engelabe Meşrute ve Engelabe Eslami. Berresiye Tetbikiye Zeminhaye Siysesiye Zuhure Engelabe Meshrute ve Engelabe İslami. Tahran, Tahran, İran: Daneshgahe Tahran Merkez.
 • Rigiderakhshan, M. (2011). Berresiye Tetbigiye Zeminhaye Siysesiye Buruze Engelabe Meşrute ve Engelabe Eslami. Berresiye Tetbikiye Zeminhaye Siysesiye Zuhure Engelabe Meshrute ve Engelabe İslami. Tahran, Tahran, İran: Daneshgahe Tahran Merkez.
 • Safi, B. A. (2020). Shiite Geopolitics Contemporary Shiite Geopolitical Theories and Terms. International Journal of Scientific Research and Management, 1-7.
 • Safi, B. A. (2020). Shiite Geopolitics Contemporary Shiite Geopolitical Theories and Terms. International Journal of Scientific Research and Management, 1-7.
 • Shehbani, R. (2005). Tarikhe Tehevvulate Siyasi İçtimaiye İran Der Dorehaye Afshariye ve Zendiye. Tahran: Semt.
 • Shehbani, R. (2005). Tarikhe Tehevvulate Siyasi İçtimaiye İran Der Dorehaye Afshariye ve Zendiye. Tahran: Semt.
 • Smith, S. (2005). The Contested Concept of Security . In K. Booth, Critical Security Studies & World Politics. New Delhi: Viva Books.
 • Tavukçuoğlu, C. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Proje Hazırlama, Değerlendirme Kılavuzu. Ankara: Kara Harp Okulu Basım Evi.
 • Telhami, S. Z., & Barnett, M. (2002). Identity and Foreign Policy in the Middle East. London: Cornell University Press.
 • Vaizi, Z. A. (1970). Bedahe'ul Vekaye. (A. Beldrof, Ed.) Tahran: Bonyade Ferhenge İran.
 • Valter, H. (1992). Shah İsmaile Dovvome Safevi. (K. Cehandari, Trans.) Tahran: Sherkete Entesharate Elmi ve Ferhengi.
 • Valter, H. (1992). Shah İsmaile Dovvome Safevi. (K. Cehandari, Trans.) Tahran: Sherkete Entesharate Elmi ve Ferhengi.
 • Waltz, K. (2015). Uluslararası Politika Teorisi. (O. S. Binatlı, Trans.) Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Waltz, K. (2015). Uluslararası Politika Teorisi. (O. S. Binatlı, Trans.) Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It. International Organization, 391-425.
 • Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It. International Organization, 391-425.
 • Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wendt, A. (2004). The State as Person in International Relations Theory. Review of International Studies, 30(2), 289-316.
 • Wendt, A. (2004). The State as Person in International Relations Theory. Review of International Studies, 30(2), 289-316.
 • Wendt, A. (2005). Constructing International Politics. Theories of International Relations, 201.
 • Wendt, A. (2005). Constructing International Politics. Theories of International Relations, 201.
 • Wendt, A. (2016). Uluslararası Siyasetin Sosyal Teorisi. (H. S. Ertem, & S. G. Öner, Trans.) İstanbul: Küre Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mohammad RIGIDERAKHSHAN (Sorumlu Yazar)
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0003-1495-6284
Iran

Yayımlanma Tarihi 25 Ağustos 2021
Başvuru Tarihi 25 Mart 2021
Kabul Tarihi 1 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijoks902844, journal = {International Journal of Kurdish Studies}, issn = {2149-2751}, eissn = {2149-2751}, address = {}, publisher = {Hasan KARACAN}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {180 - 205}, doi = {10.21600/ijoks.902844}, title = {Perspectives of Sunnites on the Foreign Policy Making Process of Iran Balochis and Kurds}, key = {cite}, author = {Rıgıderakhshan, Mohammad} }
APA Rıgıderakhshan, M. (2021). Perspectives of Sunnites on the Foreign Policy Making Process of Iran Balochis and Kurds . International Journal of Kurdish Studies , 7 (2) , 180-205 . DOI: 10.21600/ijoks.902844
MLA Rıgıderakhshan, M. "Perspectives of Sunnites on the Foreign Policy Making Process of Iran Balochis and Kurds" . International Journal of Kurdish Studies 7 (2021 ): 180-205 <http://ijoks.com/tr/pub/issue/64498/902844>
Chicago Rıgıderakhshan, M. "Perspectives of Sunnites on the Foreign Policy Making Process of Iran Balochis and Kurds". International Journal of Kurdish Studies 7 (2021 ): 180-205
RIS TY - JOUR T1 - Perspectives of Sunnites on the Foreign Policy Making Process of Iran Balochis and Kurds AU - Mohammad Rıgıderakhshan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21600/ijoks.902844 DO - 10.21600/ijoks.902844 T2 - International Journal of Kurdish Studies JF - Journal JO - JOR SP - 180 EP - 205 VL - 7 IS - 2 SN - 2149-2751-2149-2751 M3 - doi: 10.21600/ijoks.902844 UR - https://doi.org/10.21600/ijoks.902844 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Journal of Kurdish Studies Perspectives of Sunnites on the Foreign Policy Making Process of Iran Balochis and Kurds %A Mohammad Rıgıderakhshan %T Perspectives of Sunnites on the Foreign Policy Making Process of Iran Balochis and Kurds %D 2021 %J International Journal of Kurdish Studies %P 2149-2751-2149-2751 %V 7 %N 2 %R doi: 10.21600/ijoks.902844 %U 10.21600/ijoks.902844
ISNAD Rıgıderakhshan, Mohammad . "Perspectives of Sunnites on the Foreign Policy Making Process of Iran Balochis and Kurds". International Journal of Kurdish Studies 7 / 2 (Ağustos 2021): 180-205 . https://doi.org/10.21600/ijoks.902844
AMA Rıgıderakhshan M. Perspectives of Sunnites on the Foreign Policy Making Process of Iran Balochis and Kurds. Kurdish Studies. 2021; 7(2): 180-205.
Vancouver Rıgıderakhshan M. Perspectives of Sunnites on the Foreign Policy Making Process of Iran Balochis and Kurds. International Journal of Kurdish Studies. 2021; 7(2): 180-205.
IEEE M. Rıgıderakhshan , "Perspectives of Sunnites on the Foreign Policy Making Process of Iran Balochis and Kurds", International Journal of Kurdish Studies, c. 7, sayı. 2, ss. 180-205, Ağu. 2021, doi:10.21600/ijoks.902844


NOTICE: All submissions will be accepted through the Manuscript Submission System. Please click on http://ijoks.com/ and register to submit a paper.