Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Syntax Comparison of Simple Tenses in English, Kurdish and Turkish

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 287 - 307, 25.08.2021
https://doi.org/10.21600/ijoks.976631

Öz

This study focuses on (1) Turkic languages in the Altaic branch of the Ural-Altaic language group of Asian languages, and also (2) the Kurdish language in the group of Indo-Iranian languages, dialects of which are spoken in Armenia, Azerbaijan, Iran, Iraq, Syria, and Turkey, as well as (3) the English language in the Germanic languages of the European group. The syntax-cases of tenses are investigated. Four simple tenses, namely simple present, simple present continuous, simple past and future tense are examined individually. Then, these tenses are compared to each other. As a result of the comparison, the syntax-cases of the languages investigated are revealed. Then it was found that there are both similarities and differences in terms of syntax-cases between the language groups examined.

Kaynakça

 • Akar, A. (2005). Türk dili tarihi. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Aksan, D. (2007). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.
 • Buran, A. (2011). Kürtler ve Kürt Dili. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic , 6/3, 43-57
 • Ergin, M. (2007). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Basın/Yayım/Dağıtım.
 • Karacan, H., & Babayiğit, M. V. (2017). Türk ve Kürt Dillerinin Sentaks (Sözdizimsel) Karşılaştırması. Tiydem Yayıncılık, Editör: Hasan KARACAN, Basım sayısı, 3, 7-31.
 • Karademir, F. (2016). Türk Dilinin Tarihi Dönemlerini Adlandırma Sorunu. U. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 5(2).
 • Kardaş, M. N. (2015). Orhun abidelerinin Türkçe öğretiminde değer aktarımı açısından önemi II: Kül Tigin abidesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(02).
 • Kasap, S. (2018a). The role of cognate English–Kurdish words in teaching English. African Educational Research Journal, 6(4): 213-217.
 • Kasap, S. (2018b). The Effect of Age and Reading on Rhoticity in Kurdish. TURAN-SAM 37:97-101 Kavram Yayınları (2016). Dil ve Anlatım, YGS’ye hazırlık için Konu Anlatımlı Test Kitabı. Ankara: Kavram Yayınları.
 • Murphy, R. (2015). Grammar in Use: Elemantry. Cambridge University, UK.
 • Özbay, M. (2008). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Pedersen. H (1962). The Discovery of Language. Bloomington: University of Indiana.
 • Pyles, T. (1964). The Origin and Development of the English Language. New York: Hartcourt Brace & World.
 • Serhildan, M. (2010). http://mervanserhildan.com/112-niv%C3%AEs-hevoksaz%C3%AE---sentaks.aspx#.WE1ta7KLTIU (En son Erişim tarihi: 25.07.2021).
 • Şahin, M. (2004). Anglikanizm Öncesi İngiltere Ve Anglikanizmin Doğuşu. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(18).
 • Şanlı, M., & Köç, A. (2021). Orhun Abidelerinde Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Ortak Değerler. Journal of Innovative Research in Social Studies, 4(1), 48- 68.
 • Tuna, Osman Nedim (1997). Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, ISBN 975-16- 0249-1.
 • Tutaş, N. (2017). İngiliz Dilinde „Aydınlanma‟: Eski İngilizce‟den Günümüze Değişimi ve Gelişimi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54(1).
 • Uzun, M. (2010). Kürt edebiyatına giriş (Vol. 446). Ithaki Publishing.
 • Ünel, A., & Mirioğlu, M. (2015a). Lexical modifications in teacher talk of native speakers of English and non-native speakers of English in EFL classrooms. International Journal of Arts & Sciences, 8(6), 293.
 • Ünel, A., & Mirioğlu, M. (2015b). Syntactical Modifications in Teacher Talk of Native and Non-Native Speakers in EFL Classrooms. Theory and Practice of Second Language Acquisition, 1(1).
 • Vendryes, J. V. (2001). Dil ve Düşünce,(Çev. Berke Vardar). Multilingual Yayınları, İstanbul.
 • Windfuhr, G. (2009). The Iranian Languages. London: Routledge Language Family Series.
 • Yıldırım, K. (2012). Temel Alıştırma ve Metinlerle Kürtçe Dilbilgisi; Kurmancî Lehçesi. İstanbul: Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları.

Syntax Comparison of Simple Tenses in English, Kurdish and Turkish

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 287 - 307, 25.08.2021
https://doi.org/10.21600/ijoks.976631

Öz

This study focuses on (1) Turkic languages in the Altaic branch of the Ural-Altaic language group of Asian languages, and also (2) the Kurdish language in the group of Indo-Iranian languages, dialects of which are spoken in Armenia, Azerbaijan, Iran, Iraq, Syria, and Turkey, as well as (3) the English language in the Germanic languages of the European group. The syntax-cases of tenses are investigated. Four simple tenses, namely simple present, simple present continuous, simple past and future tense are examined individually. Then, these tenses are compared to each other. As a result of the comparison, the syntax-cases of the languages investigated are revealed. Then it was found that there are both similarities and differences in terms of syntax-cases between the language groups examined.

Kaynakça

 • Akar, A. (2005). Türk dili tarihi. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Aksan, D. (2007). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.
 • Buran, A. (2011). Kürtler ve Kürt Dili. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic , 6/3, 43-57
 • Ergin, M. (2007). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Basın/Yayım/Dağıtım.
 • Karacan, H., & Babayiğit, M. V. (2017). Türk ve Kürt Dillerinin Sentaks (Sözdizimsel) Karşılaştırması. Tiydem Yayıncılık, Editör: Hasan KARACAN, Basım sayısı, 3, 7-31.
 • Karademir, F. (2016). Türk Dilinin Tarihi Dönemlerini Adlandırma Sorunu. U. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 5(2).
 • Kardaş, M. N. (2015). Orhun abidelerinin Türkçe öğretiminde değer aktarımı açısından önemi II: Kül Tigin abidesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(02).
 • Kasap, S. (2018a). The role of cognate English–Kurdish words in teaching English. African Educational Research Journal, 6(4): 213-217.
 • Kasap, S. (2018b). The Effect of Age and Reading on Rhoticity in Kurdish. TURAN-SAM 37:97-101 Kavram Yayınları (2016). Dil ve Anlatım, YGS’ye hazırlık için Konu Anlatımlı Test Kitabı. Ankara: Kavram Yayınları.
 • Murphy, R. (2015). Grammar in Use: Elemantry. Cambridge University, UK.
 • Özbay, M. (2008). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Pedersen. H (1962). The Discovery of Language. Bloomington: University of Indiana.
 • Pyles, T. (1964). The Origin and Development of the English Language. New York: Hartcourt Brace & World.
 • Serhildan, M. (2010). http://mervanserhildan.com/112-niv%C3%AEs-hevoksaz%C3%AE---sentaks.aspx#.WE1ta7KLTIU (En son Erişim tarihi: 25.07.2021).
 • Şahin, M. (2004). Anglikanizm Öncesi İngiltere Ve Anglikanizmin Doğuşu. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(18).
 • Şanlı, M., & Köç, A. (2021). Orhun Abidelerinde Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Ortak Değerler. Journal of Innovative Research in Social Studies, 4(1), 48- 68.
 • Tuna, Osman Nedim (1997). Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, ISBN 975-16- 0249-1.
 • Tutaş, N. (2017). İngiliz Dilinde „Aydınlanma‟: Eski İngilizce‟den Günümüze Değişimi ve Gelişimi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54(1).
 • Uzun, M. (2010). Kürt edebiyatına giriş (Vol. 446). Ithaki Publishing.
 • Ünel, A., & Mirioğlu, M. (2015a). Lexical modifications in teacher talk of native speakers of English and non-native speakers of English in EFL classrooms. International Journal of Arts & Sciences, 8(6), 293.
 • Ünel, A., & Mirioğlu, M. (2015b). Syntactical Modifications in Teacher Talk of Native and Non-Native Speakers in EFL Classrooms. Theory and Practice of Second Language Acquisition, 1(1).
 • Vendryes, J. V. (2001). Dil ve Düşünce,(Çev. Berke Vardar). Multilingual Yayınları, İstanbul.
 • Windfuhr, G. (2009). The Iranian Languages. London: Routledge Language Family Series.
 • Yıldırım, K. (2012). Temel Alıştırma ve Metinlerle Kürtçe Dilbilgisi; Kurmancî Lehçesi. İstanbul: Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları.

Syntax Comparison of Simple Tenses in English, Kurdish and Turkish

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 287 - 307, 25.08.2021
https://doi.org/10.21600/ijoks.976631

Öz

This study focuses on (1) Turkic languages in the Altaic branch of the Ural-Altaic language group of Asian languages, and also (2) the Kurdish language in the group of Indo-Iranian languages, dialects of which are spoken in Armenia, Azerbaijan, Iran, Iraq, Syria, and Turkey, as well as (3) the English language in the Germanic languages of the European group. The syntax-cases of tenses are investigated. Four simple tenses, namely simple present, simple present continuous, simple past and future tense are examined individually. Then, these tenses are compared to each other. As a result of the comparison, the syntax-cases of the languages investigated are revealed. Then it was found that there are both similarities and differences in terms of syntax-cases between the language groups examined.

Kaynakça

 • Akar, A. (2005). Türk dili tarihi. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Aksan, D. (2007). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.
 • Buran, A. (2011). Kürtler ve Kürt Dili. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic , 6/3, 43-57
 • Ergin, M. (2007). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Basın/Yayım/Dağıtım.
 • Karacan, H., & Babayiğit, M. V. (2017). Türk ve Kürt Dillerinin Sentaks (Sözdizimsel) Karşılaştırması. Tiydem Yayıncılık, Editör: Hasan KARACAN, Basım sayısı, 3, 7-31.
 • Karademir, F. (2016). Türk Dilinin Tarihi Dönemlerini Adlandırma Sorunu. U. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 5(2).
 • Kardaş, M. N. (2015). Orhun abidelerinin Türkçe öğretiminde değer aktarımı açısından önemi II: Kül Tigin abidesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(02).
 • Kasap, S. (2018a). The role of cognate English–Kurdish words in teaching English. African Educational Research Journal, 6(4): 213-217.
 • Kasap, S. (2018b). The Effect of Age and Reading on Rhoticity in Kurdish. TURAN-SAM 37:97-101 Kavram Yayınları (2016). Dil ve Anlatım, YGS’ye hazırlık için Konu Anlatımlı Test Kitabı. Ankara: Kavram Yayınları.
 • Murphy, R. (2015). Grammar in Use: Elemantry. Cambridge University, UK.
 • Özbay, M. (2008). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Pedersen. H (1962). The Discovery of Language. Bloomington: University of Indiana.
 • Pyles, T. (1964). The Origin and Development of the English Language. New York: Hartcourt Brace & World.
 • Serhildan, M. (2010). http://mervanserhildan.com/112-niv%C3%AEs-hevoksaz%C3%AE---sentaks.aspx#.WE1ta7KLTIU (En son Erişim tarihi: 25.07.2021).
 • Şahin, M. (2004). Anglikanizm Öncesi İngiltere Ve Anglikanizmin Doğuşu. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(18).
 • Şanlı, M., & Köç, A. (2021). Orhun Abidelerinde Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Ortak Değerler. Journal of Innovative Research in Social Studies, 4(1), 48- 68.
 • Tuna, Osman Nedim (1997). Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, ISBN 975-16- 0249-1.
 • Tutaş, N. (2017). İngiliz Dilinde „Aydınlanma‟: Eski İngilizce‟den Günümüze Değişimi ve Gelişimi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54(1).
 • Uzun, M. (2010). Kürt edebiyatına giriş (Vol. 446). Ithaki Publishing.
 • Ünel, A., & Mirioğlu, M. (2015a). Lexical modifications in teacher talk of native speakers of English and non-native speakers of English in EFL classrooms. International Journal of Arts & Sciences, 8(6), 293.
 • Ünel, A., & Mirioğlu, M. (2015b). Syntactical Modifications in Teacher Talk of Native and Non-Native Speakers in EFL Classrooms. Theory and Practice of Second Language Acquisition, 1(1).
 • Vendryes, J. V. (2001). Dil ve Düşünce,(Çev. Berke Vardar). Multilingual Yayınları, İstanbul.
 • Windfuhr, G. (2009). The Iranian Languages. London: Routledge Language Family Series.
 • Yıldırım, K. (2012). Temel Alıştırma ve Metinlerle Kürtçe Dilbilgisi; Kurmancî Lehçesi. İstanbul: Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil ku
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Veysi BABAYİĞİT (Sorumlu Yazar)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4136-7434
Türkiye


Veysel TANRIKULU
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6966-0152
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Ağustos 2021
Başvuru Tarihi 30 Temmuz 2021
Kabul Tarihi 14 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijoks976631, journal = {International Journal of Kurdish Studies}, issn = {2149-2751}, eissn = {2149-2751}, address = {}, publisher = {Hasan KARACAN}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {287 - 307}, doi = {10.21600/ijoks.976631}, title = {Syntax Comparison of Simple Tenses in English, Kurdish and Turkish}, key = {cite}, author = {Babayiğit, Mehmet Veysi and Tanrıkulu, Veysel} }
APA Babayiğit, M. V. & Tanrıkulu, V. (2021). Syntax Comparison of Simple Tenses in English, Kurdish and Turkish . International Journal of Kurdish Studies , 7 (2) , 287-307 . DOI: 10.21600/ijoks.976631
MLA Babayiğit, M. V. , Tanrıkulu, V. "Syntax Comparison of Simple Tenses in English, Kurdish and Turkish" . International Journal of Kurdish Studies 7 (2021 ): 287-307 <http://ijoks.com/tr/pub/issue/64498/976631>
Chicago Babayiğit, M. V. , Tanrıkulu, V. "Syntax Comparison of Simple Tenses in English, Kurdish and Turkish". International Journal of Kurdish Studies 7 (2021 ): 287-307
RIS TY - JOUR T1 - Syntax Comparison of Simple Tenses in English, Kurdish and Turkish AU - Mehmet Veysi Babayiğit , Veysel Tanrıkulu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21600/ijoks.976631 DO - 10.21600/ijoks.976631 T2 - International Journal of Kurdish Studies JF - Journal JO - JOR SP - 287 EP - 307 VL - 7 IS - 2 SN - 2149-2751-2149-2751 M3 - doi: 10.21600/ijoks.976631 UR - https://doi.org/10.21600/ijoks.976631 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Journal of Kurdish Studies Syntax Comparison of Simple Tenses in English, Kurdish and Turkish %A Mehmet Veysi Babayiğit , Veysel Tanrıkulu %T Syntax Comparison of Simple Tenses in English, Kurdish and Turkish %D 2021 %J International Journal of Kurdish Studies %P 2149-2751-2149-2751 %V 7 %N 2 %R doi: 10.21600/ijoks.976631 %U 10.21600/ijoks.976631
ISNAD Babayiğit, Mehmet Veysi , Tanrıkulu, Veysel . "Syntax Comparison of Simple Tenses in English, Kurdish and Turkish". International Journal of Kurdish Studies 7 / 2 (Ağustos 2021): 287-307 . https://doi.org/10.21600/ijoks.976631
AMA Babayiğit M. V. , Tanrıkulu V. Syntax Comparison of Simple Tenses in English, Kurdish and Turkish. Kurdish Studies. 2021; 7(2): 287-307.
Vancouver Babayiğit M. V. , Tanrıkulu V. Syntax Comparison of Simple Tenses in English, Kurdish and Turkish. International Journal of Kurdish Studies. 2021; 7(2): 287-307.
IEEE M. V. Babayiğit ve V. Tanrıkulu , "Syntax Comparison of Simple Tenses in English, Kurdish and Turkish", International Journal of Kurdish Studies, c. 7, sayı. 2, ss. 287-307, Ağu. 2021, doi:10.21600/ijoks.976631


NOTICE: All submissions will be accepted through the Manuscript Submission System. Please click on http://ijoks.com/ and register to submit a paper.