Yıl 2018, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 269 - 283 2018-01-25

Barış Çalışmalarında Alternatif Bir Güzergah: Sembol ve Sembolizmin Politik Kullanımı

Safiye ATEŞ (DURÇ) [1]


Çağdaş barış çalışmaları, uzun yıllar boyunca makro (amaçlı) meseleler üzerinden yürümüştür. Silahsızlan(dır)ma, sivilleşme, paramiliterlerin topluma yeniden entegrasyonu ve hukuksal bazı metinler olarak maddeleştirebileceğimiz bu meseleler; çatışmanın sebepleri, çatışmanın sürdürülebilirliğini mümkün kılan araçların toplanması ve barışmanın teknik ve hukuksal mekanizmalarının oluşturulması temelinde ele alınmaktadır. Şiddetin sona ermesi veya sönümlenmesi için öncelikle bu makro konuların halledilmesi gerekir. Ancak kültürel şiddeti oluşturan ve ikincil konular olarak değerlendirilen sembol ve ritüellerin kullanımı da kesinlikle gözardı edilmemesi gereken bir konudur. Çünkü sembol ve sembolik eylemin siyasal kullanımı şiddetli çatışmayı toplumun en küçük birimine kadar taşır. Potansiyel şiddetin devam ettiği bir toplumsal alanda ise toplumsal barışın sürekli kılınması neredeyse imkansızlaşır.

Barış çalışmaları literatüründe özellikle 2000li yıllardan sonra sembol ve sembolizmin politik kullanımına dair önemli çalışmalar yayınlanmıştır. Bu çalışmalarla birlikte konuyla ilgilenen teorisyenler artık, sembollerin pozitif veya negatif anlamda barış süreçleri için kritik değere sahip olduğunun farkına varmıştır. Peki bu güzergahı alternatif bir güzergah olarak kabul edebilir miyiz? Sembol ve sembolizmin politik kullanımına dair temel tartışma eksenleri nelerdir? Bu çalışmada dünyadaki barış süreci örneklerinin yol göstericiliğinde yukarıdaki sorulara yanıt aranmaya çalışılacaktır.

Siyasal sembol, barış, kültürel şiddet, barış çalışmaları, sembolik çatışma
  • Akgül, N.S.P. (2016, 08 Mart). Barış çalışmaları: Başlangıçtan Günümüze Değişimi. https://www.researchgate.net/publication/293799826. Erişim Tarihi: 20 Eylül 2017. Alger, C.F. (1989). Peace Studies at the Crossroads: Where Else?. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 504. 117-127. Alger, C.F. (2007). Peace Studies as a Transdisciplinary Project. Handbook of Peace and Conflict Studies içinde. Charles Webel ve Johan Galtung (Ed.). Londra ve New York: Routledge. Bornman, E. (2006). National Symbols and Nation-building in the Post-apartheid South Africa. International Journal of Intercultural Relations. 30. 383-399. Boulding, K.E. (1978). Future Directions in Conflict and Peace Studies. The Journal of Conflict Resolution. 22/2. 342-354. Dungen, P. V. D.; Wittner, L. S. (2003). Peace History: An Introduction, Journal of Peace Research. 40(4). 363-375. Deringil, S. (2009). Simgeden Millete: II. Abdülhamid’den Mustafa Kemal’e Devlet ve Millet. İstanbul: İletişim Yayınları. Fahey, J. J. (2010). Peace Studies: Beginning and Development, The Oxford International Encyclopedia of Peace içinde. Nigel J. Young (Ed.), Vol.3, Oxford University Press. Galtung, J. (1969). Violence, Peace and Peace Research. Journal of Peace Research. 6 (3). 167-191. Galtung, J. (1990). Cultural Violence. Journal of Peace Research. 27 (3). 291-305. Harrison, S. (1995). Four Types of Symbolic Conflict. Journal of Royal Anthropological Institute. 1(2), 255-272. Lazarowitz, R.H., Farah, A., Zelniker, T. (2013). Expressions of Symbols and their Message of Peace and Conflict in Identity Drawing Map (IDM): Arab and Jewish Students. Creative Education. 4(7A2). 137-143. Mac Ginty, R. (2001). The Political Use of Symbols of Accord and Discord: Northern Ireland and South Africa. Civil Wars. 4(1), 1-21. Mac Ginty, R. (2003). The Roles of Symbols in Peacemaking. John Darby ve Roger Mac Ginty (Ed.) Contemporary Peace Making: Conflict, Violence and Peace Processes içinde. (s.235-242). UK: Palgrave Macmillian. Mason, G.H. (2002). Peace Studies in the Next Half –Century. Peace Review. 14/1. 15-19. Moeschberger, S.L.; DeZalia, R.A.P. (Ed.) (2014). Symbols That Bind, Symbols That Divide: The Semiotics of Peace and Conflict. Switzerland: Springer International Publishing. Rowland, R.C., Frank, D.A. (2002). Shared Land/Conflicting Identity: Trajectories of Israeli and Phalestinian Symbol Use. East Lansing: Michigan State University Press. Sandıklı, A., Kaya, E. (2012). Çatışma Çözümü ve Türkiye’de Kürt Sorunu. BİLGESAM Rapor No:45, İstanbul. Schirch, L. (2005). Ritual and Symbol in Peacebuilding. Bloomfield: Kumarian Press. Sennett, R. (2014). Ten ve Taş: Batı Uygarlığında Beden ve Şehir. (10. Basım).T. Birkan (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Yılmaz, M.E. (2006). Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü: İnsan Uyuşmazlıklarının Kaynakları ve Çözüm Paradigmaları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Safiye ATEŞ (DURÇ) (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Aralık 2017
Kabul Tarihi : 12 Ocak 2018
Yayımlanma Tarihi : 25 Ocak 2018

Bibtex @konferans bildirisi { ijoks383407, journal = {International Journal of Kurdish Studies}, issn = {2149-2751}, eissn = {2149-2751}, address = {}, publisher = {Hasan KARACAN}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {269 - 283}, doi = {10.21600/ijoks.383407}, title = {Barış Çalışmalarında Alternatif Bir Güzergah: Sembol ve Sembolizmin Politik Kullanımı}, key = {cite}, author = {Ateş (durç), Safiye} }
APA Ateş (durç), S . (2018). Barış Çalışmalarında Alternatif Bir Güzergah: Sembol ve Sembolizmin Politik Kullanımı . International Journal of Kurdish Studies , 4 (1) , 269-283 . DOI: 10.21600/ijoks.383407
MLA Ateş (durç), S . "Barış Çalışmalarında Alternatif Bir Güzergah: Sembol ve Sembolizmin Politik Kullanımı" . International Journal of Kurdish Studies 4 (2018 ): 269-283 <http://ijoks.com/tr/pub/issue/34681/383407>
Chicago Ateş (durç), S . "Barış Çalışmalarında Alternatif Bir Güzergah: Sembol ve Sembolizmin Politik Kullanımı". International Journal of Kurdish Studies 4 (2018 ): 269-283
RIS TY - JOUR T1 - Barış Çalışmalarında Alternatif Bir Güzergah: Sembol ve Sembolizmin Politik Kullanımı AU - Safiye Ateş (durç) Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21600/ijoks.383407 DO - 10.21600/ijoks.383407 T2 - International Journal of Kurdish Studies JF - Journal JO - JOR SP - 269 EP - 283 VL - 4 IS - 1 SN - 2149-2751-2149-2751 M3 - doi: 10.21600/ijoks.383407 UR - https://doi.org/10.21600/ijoks.383407 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Kurdish Studies Barış Çalışmalarında Alternatif Bir Güzergah: Sembol ve Sembolizmin Politik Kullanımı %A Safiye Ateş (durç) %T Barış Çalışmalarında Alternatif Bir Güzergah: Sembol ve Sembolizmin Politik Kullanımı %D 2018 %J International Journal of Kurdish Studies %P 2149-2751-2149-2751 %V 4 %N 1 %R doi: 10.21600/ijoks.383407 %U 10.21600/ijoks.383407
ISNAD Ateş (durç), Safiye . "Barış Çalışmalarında Alternatif Bir Güzergah: Sembol ve Sembolizmin Politik Kullanımı". International Journal of Kurdish Studies 4 / 1 (Ocak 2018): 269-283 . https://doi.org/10.21600/ijoks.383407
AMA Ateş (durç) S . Barış Çalışmalarında Alternatif Bir Güzergah: Sembol ve Sembolizmin Politik Kullanımı. Kurdish Studies. 2018; 4(1): 269-283.
Vancouver Ateş (durç) S . Barış Çalışmalarında Alternatif Bir Güzergah: Sembol ve Sembolizmin Politik Kullanımı. International Journal of Kurdish Studies. 2018; 4(1): 269-283.
IEEE S. Ateş (durç) , "Barış Çalışmalarında Alternatif Bir Güzergah: Sembol ve Sembolizmin Politik Kullanımı", International Journal of Kurdish Studies, c. 4, sayı. 1, ss. 269-283, Oca. 2018, doi:10.21600/ijoks.383407