Bir hata meydana geldi.Anasayfaya Dön

Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 281 - 304 2020-08-25

Today, Kakaî communities in Iran known as Ahl-e Haqq live in Iraqi provinces especially in settlements in Mosul, Kirkuk-Dakuk, Diyale-Hanekin, Tuzhurmatı, Suleymaniye-Kelar. They undertake to hide their beliefs because of security concerns. The Kakailik synchretic Islamic religious belief is heterodox. It finds Zoroastrianism, Mitraism, Brahmanism and Hinduism, early tenets of the Kakai belief being incarnation and reincarnation. An important Kakailik place of pilgrimage is the Sultan İshak Tomb. For the Kakaî, Sultan İshak, who founded their spiritual sultanate is considered to be second in rank only to ‘Alī. The Kakaî believe in both resurrection and reincarnation. While some Kakaî claim to be Turkmen, others consider themselves to be Kurdish. Scholars such as Al-Azzawi, Edmonds, Hawramani and Moosa come to mind regarding studies on the Kakaî in Iraq.
Kakais, Ahl-e Haqq, Kurd, Turk, Incarnation, reincarnation
 • Abdul Majid, A. D. (2016). Terrorizing Zoroaster's Prophethood and the Opinion of Malay Gawra of, Koya on Zoroastrianism. International Journal of Kurdish Studies Vol.2 /3 (December 2016)ss. 9-22.
 • Algar, Hamid. (1994). Ehl-i Hak. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.10 TDV Yay., İstanbul.
 • Minorsky, V., (2009). Ahl-i Haqq. The Encyclopaedia of Islam, Third Edition, Part 2, pp. 51-58.
 • Bayatlı, Necdet Yaşar, (2010). Irak'ta Kakaîlik Ve Bir Kakaî Türkmen Şairi Hicrî Dede, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Volume:3, Issue:12, s.69-80.
 • Çelik, Hasan–Balcı, Serkan, (2015). Doğanşehir Alevilerinin Muharrem Ayındaki İbadetlerine Dair Bazı Tespitler ve Ziyaretgâhlarıyla İlgili Halk Efsaneleri (Şatıroba Köyü Örneği). Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, C.12, s.67-88.
 • Dehqan, Mustafa, (2012). An Ahl-i Haqq Kurdish Folio on the Music. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Vol. 101 (2011), pp. 69-74.
 • Edmonds, C. J., (1969). The Beliefs and Practices o f the Ahl-ı Haqq of Iraq (Irak’taki Ehli Hakk’ın inancları ve İbadetleri), Iran, sayı 7, British Institute of Persian Studies, s. 89-106.
 • Hamzeh’ee, M. Reza, (2008). Yaresan (Ehl-i Hak) Bir Kürt cemaati üzerine sosyolojik tarihsel ve dini-tarihsel bir inceleme. Avesta Yayınları, İstanbul.
 • Hosseini, S. (2018). The Kaka‘i: A Religious Minority in Iraq. Contemporary Review of the Middle East, 5, 156-169.
 • Izady, Mehrdad R., (1992). The Kurds: A Concise Handbook, USA, Civilazation Harvard University.
 • Kalafat, Yaşar, (2010). Halk İnançları İle Bektaşiligin Yakın Ortadoğu Türevleri. Türk Dünyası Araştırmaları, sayı:184.
 • Kaplan, Doğan, (2008). Buyruklara Göre Kızılbaşlık. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel lslami Bilimleri Anabilim Dalı, Kelam Bilimi Dalı, Doktora Tezi, Konya.
 • Kreyenbroek, Philip G. (2012). Kākāʾi. Encyclopædia Iranica, XV/4, p. 355.
 • Mohammed, Z. J. (2018). An ancient Kurdish Religion: Yarsan. International Journal of Kurdish Studies 4 (2), 595–624. doi: 10.21600/ ijoks.454576
 • Mitrousis, Ilias, (2019). Survival Through Tested Secrecy Claiming More in the Open? Centre for Mediterranean, middle east and islamic studies, A Greek Review of Middle Eastern Affairs, Middle East Bulletin, 28-32.
 • Moosa, Matti. (1998). Extremist Shiites: The Ghulat Sects. Syracuse University Press, New York.
 • Nebez, Cemal (1997) The Kurds History and Culture, Berlin, Germany.
 • Omarkhalı, Khanna, (2014). Kürdistan’da Dini Azınlıklar Ana-Akım Dışında Kalanlar. Avesta Yay., İstanbul.
 • Pittman, C.R. (1937), The Final Word of the Ahl‐i‐Haqq. The Muslim World, 27: 147-163.
 • Soltani, Muhammet Ali, (2017). Serencam, Velâyetnâme ve Buyruk’ta Alevilerin Ortak İnançları. Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, C.16. s.247-323
 • Telci, İsmail Numan (2017), Bir Etno-Dini İnanış Olarak İran’daki Yarsan İnancı: Tarihi, Esasları ve Bugünkü Durumu. Mezhep Araştırmaları Dergisi 10, sy. 2 (Güz 2017): 435-454.
 • Topsakal, İlyas, (2010). Dinler Tarihi. İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İstanbul.
 • Zeynel, Ali, (2004). Kakaiyye Hareketi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri, Ankara.
 • Ziba, Mir-Hosseini, (1994). Inner Truth and Outer History: The Two Worlds of the Ahl-i Haqq of Kurdistan. International Journal of Middle East Studies C. 26, No. 2, ss. 267-285.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4315-7422
Yazar: Muhammed TEZOKUR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Dicle İlahiyat
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 24 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Ağustos 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ijoks755967, journal = {International Journal of Kurdish Studies}, issn = {2149-2751}, eissn = {2149-2751}, address = {}, publisher = {Hasan KARACAN}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {281 - 304}, doi = {10.21600/ijoks.755967}, title = {Kakais with Religious Beliefs and Rituals}, key = {cite}, author = {Tezokur, Muhammed} }
APA Tezokur, M . (2020). Kakais with Religious Beliefs and Rituals . International Journal of Kurdish Studies , 6 (2) , 281-304 . DOI: 10.21600/ijoks.755967
MLA Tezokur, M . "Kakais with Religious Beliefs and Rituals" . International Journal of Kurdish Studies 6 (2020 ): 281-304 <http://ijoks.com/tr/pub/issue/56281/755967>
Chicago Tezokur, M . "Kakais with Religious Beliefs and Rituals". International Journal of Kurdish Studies 6 (2020 ): 281-304
RIS TY - JOUR T1 - Kakais with Religious Beliefs and Rituals AU - Muhammed Tezokur Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21600/ijoks.755967 DO - 10.21600/ijoks.755967 T2 - International Journal of Kurdish Studies JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 304 VL - 6 IS - 2 SN - 2149-2751-2149-2751 M3 - doi: 10.21600/ijoks.755967 UR - https://doi.org/10.21600/ijoks.755967 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Kurdish Studies Kakais with Religious Beliefs and Rituals %A Muhammed Tezokur %T Kakais with Religious Beliefs and Rituals %D 2020 %J International Journal of Kurdish Studies %P 2149-2751-2149-2751 %V 6 %N 2 %R doi: 10.21600/ijoks.755967 %U 10.21600/ijoks.755967
ISNAD Tezokur, Muhammed . "Kakais with Religious Beliefs and Rituals". International Journal of Kurdish Studies 6 / 2 (Ağustos 2020): 281-304 . https://doi.org/10.21600/ijoks.755967
AMA Tezokur M . Kakais with Religious Beliefs and Rituals. Kurdish Studies. 2020; 6(2): 281-304.
Vancouver Tezokur M . Kakais with Religious Beliefs and Rituals. International Journal of Kurdish Studies. 2020; 6(2): 281-304.
IEEE M. Tezokur , "Kakais with Religious Beliefs and Rituals", International Journal of Kurdish Studies, c. 6, sayı. 2, ss. 281-304, Ağu. 2020, doi:10.21600/ijoks.755967